Raiffeisen Bank International AG pokonany przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga !

Raiffeisen Bank International AG pokonany przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga !

Raiffeisen Bank International AG pokonany przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga ! Zasądzono niemal milion złotych na rzecz kredytobiorców. Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w dniu 9 sierpnia 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt III C 1589/20, SSO Rafał Jasiński), zgodnie z treścią

Zobacz Więcej
Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,82% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 22 lipca 2022 roku. Statystyki mówią same za siebie!

Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,82% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 22 lipca 2022 roku. Statystyki mówią same za siebie!

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, działania Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu postępowań sądowych, lecz również na analizie aktualnego orzecznictwa oraz prowadzeniu statystyk.  I tak, z informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że od...

Zobacz Więcej
Raiffeisen Bank International AG pokonany przed Sądem Okręgowym w Warszawie!

Raiffeisen Bank International AG pokonany przed Sądem Okręgowym w Warszawie!

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w dniu 28 czerwca 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXV C 239/22, SSO Ewa Jończyk), zgodnie z treścią którego ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził całe świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu.

Zobacz Więcej
Raiffeisen pokonany! Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli ustala nieważność umowy kredytu dawnego Polbanku

Raiffeisen pokonany! Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli ustala nieważność umowy kredytu dawnego Polbanku

Miło nam poinformować, że Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli, I Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w dniu 18 lipca 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt II C 1136/18, SSR Ewa Breś), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu dawnego Polbanku jest nieważna w całości oraz zasądził całe świadczenie nienależne zgodnie z teorią

Zobacz Więcej
PKO BP S.A. przegrywa w kolejnej sprawie frankowej! Sąd uwzględnia powództwo dotyczące kredytu całkowicie spłaconego

PKO BP S.A. przegrywa w kolejnej sprawie frankowej! Sąd uwzględnia powództwo dotyczące kredytu całkowicie spłaconego

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w sprawie przeciwko PKO BP S.A. w dniu 21 lipca 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXIV C 334/21, SSO Monika Dominiak), zgodnie z treścią którego zasądził całe świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego Nordea Bank

Zobacz Więcej
Kraków zdobyty! W ciągu 11 miesięcy upada umowa dawnego Lukas Banku (obecnie Credit Agricole). Wyrok zasądzający jedno z  najwyższych świadczeń na rzecz kredytobiorców – 1 197 979,37 zł!

Kraków zdobyty! W ciągu 11 miesięcy upada umowa dawnego Lukas Banku (obecnie Credit Agricole). Wyrok zasądzający jedno z najwyższych świadczeń na rzecz kredytobiorców – 1 197 979,37 zł!

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank  Polska SA w dniu 18 lipca 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt I C 2297/21, SSO Ewa Ługowska), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu dawnego Lukas Banku jest nieważna w całości oraz zasądził całe świadczenie nienależne zgodnie z teorią

Zobacz Więcej
Prawomocna nieważność umowy kredytu BOŚ S.A. w 24 miesiące!

Prawomocna nieważność umowy kredytu BOŚ S.A. w 24 miesiące!

Miło nam poinformować o kolejnym prawomocnym wyroku wydanym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 7 lipca 2022 r. (V ACa 882/21, SSA Alicja Fronczyk), w którym Sąd Apelacyjny potwierdził, iż umowa kredytu zawarta z BOŚ S.A. jest nieważna w całości , a także uwzględnił apelację kredytobiorców kwestionujących uwzględniony przez Sąd I instancji zarzut przedawnienia roszczenia. Sąd

Zobacz Więcej
Santander Consumer Bank przegrywa w zaledwie 13 miesięcy! Zarzut wynagrodzenia za korzystanie z kapitału nieuwzględniony!

Santander Consumer Bank przegrywa w zaledwie 13 miesięcy! Zarzut wynagrodzenia za korzystanie z kapitału nieuwzględniony!

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank SA w dniu 8 lipca 2022 r. wydał  wyrok (sygn. akt II C 985/21, SSO Małgorzata Dubinowicz-Motyk), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości oraz zasądził całe świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji,

Zobacz Więcej
Kolejna przegrana PKO BP

Kolejna przegrana PKO BP

Kancelaria uzyskała kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SSO Katarzyny Dawid-Birskiej, wydał w dniu 30 czerwca 2022 r. wyrok (sygn. akt XXVIII C 1596/21), zgodnie z treścią którego zasądził od banku na rzecz naszych Klientów dochodzone spłaty i ustalił, że umowa jest nieważna. Sprawę prowadzi r.pr. Marcin

Zobacz Więcej
Kolejna przegrana Raiffeisen

Kolejna przegrana Raiffeisen

Kancelaria uzyskała kolejny korzystny wyrok przeciwko Raiffeisen International AG (Oddział w Polsce). Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SSO Edyty Sornat-Unisk wydał w dniu 6 lipca 2022 r. wyrok (sygn. akt XXVIII C 5988/21), zgodnie z treścią którego zasądził od banku na rzecz naszych Klientów dochodzone spłaty i ustalił, że umowa jest

Zobacz Więcej
Kolejna przegrana PKO BP S.A. Wypłata rzekomo możliwa po kursie negocjowanym!

Kolejna przegrana PKO BP S.A. Wypłata rzekomo możliwa po kursie negocjowanym!

Kancelaria uzyskała kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP. Co ciekawe Bank przedłożył dokumenty, z których wynikało, jakoby nasi Klienci rzekomo negocjowali z bankiem kurs wypłaty kredytu, czemu Klienci stanowczo zaprzeczyli. Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w osobie SSO Aleksandry Bartosiak podzielił argumentację Kancelarii o bezzasadności argumentacji Banku dotyczącej rzekomego...

Zobacz Więcej
Getin Noble Bank SA pokonany – umowa kredytu nieważna. Sąd potwierdza możliwość dochodzenia roszczeń przez jednego  kredytobiorców na podstawie umowy przelewu wierzytelności

Getin Noble Bank SA pokonany – umowa kredytu nieważna. Sąd potwierdza możliwość dochodzenia roszczeń przez jednego kredytobiorców na podstawie umowy przelewu wierzytelności

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Getin Noble Bank SA w dniu 28 czerwca 2022 r. wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok (sygn. akt XXIV C 1108/20, SSR del. Krzysztof Tarapata), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości oraz zasądził całe świadczenie nienależne zgodnie z teorią

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa