Nasza Kancelaria z tytułem Orły Prawa 2021!

Nasza Kancelaria z tytułem Orły Prawa 2021!

Nasza codzienna praca jest dla nas przede wszystkim źródłem dużej satysfakcji. Oczywiście, bardzo cieszy nas to, że nasz wysiłek i zaangażowanie są dostrzegane przez naszych Klientów. Z nieukrywaną radością pragniemy poinformować, że Kancelaria Radców Prawnych Korzybski, Wojciński, Kozłowska znalazła się wśród laureatów plebiscytu Orły Prawa 2021! Orły to wyjątkowa nagroda, którą mogą...

Zobacz Więcej

Kolejnych dwadzieścia postanowień o wstrzymaniu spłaty rat w sprawach frankowych!

„Spokojnie, po kolei, żeby nikt dwa razy zabezpieczenia nie dostał” – ta parafraza internetowego „klasyka” w sposób najbardziej precyzyjny oddaje sytuację w jakiej w ostatnim czasie znalazła się kancelaria. Bardzo miło nam bowiem poinformować, że tylko w ostatnim czasie w ramach prowadzonych przez kancelarię uzyskaliśmy dla naszych klientów kolejne dwadzieścia postanowień o zabezpieczeniu...

Zobacz Więcej
Kolejna wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia. Wydział Frankowy konsekwentnie udziela zabezpieczeń.

Kolejna wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia. Wydział Frankowy konsekwentnie udziela zabezpieczeń.

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. dot. kredytu denominowanego w CHF, w której Sąd I instancji udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia roszczenia (ci spłacili na rzecz banku świadczenie nienależne wyższe niż uzyskany kapitał), skład odwoławczy Wydziału Frankowego w osobie SSR del. Piotra Grenda postanowieniem z dnia 29.08. 2021 r. (XXVIII Cz 57/21)

Zobacz Więcej
Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 96,77% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców

Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 96,77% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, działania Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu postępowań sądowych, lecz również na analizie aktualnego orzecznictwa oraz prowadzeniu statystyk.  I tak, z informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że od...

Zobacz Więcej
Kolejny nakaz zapłaty w sprawie „frankowej” – tym razem przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Kolejny nakaz zapłaty w sprawie „frankowej” – tym razem przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Mamy przyjemność przekazać informację, że w prowadzonej przez kancelarię sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (sprawa dot. umowy dawnego Kredyt Banku) Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SRR del. Macieja Wójcickiego wydał w dniu 11 sierpnia 2021 r. nakaz zapłaty (sygn. akt XXVIII C 4941/21), na podstawie którego nakazał bankowi, ażeby ten

Zobacz Więcej
Kolejna lawina pozytywnych rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych do CHF

Kolejna lawina pozytywnych rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych do CHF

Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie do Kancelarii spłynęła kolejna lawina pozytywnych rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. W prowadzonych przez nas sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych do CHF Sąd Okręgowy w Warszawie udziela coraz częściej zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów poprzez wstrzymania obowiązku płatności rat kredytu na czas trwania procesu. W...

Zobacz Więcej
Wyrok w sprawie frankowej przeciwko Bankowi Millennium

Wyrok w sprawie frankowej przeciwko Bankowi Millennium

Miło nam poinformować o kolejnej wygranej w prowadzonej przez Kancelarię sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. Sprawa dotyczyła oceny umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w 2008 roku z Bankiem Millennium SA. Wyrokiem z dnia 26.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w sprawie II C 961/20 (SSO Barbara Pyz-Kędzierska) ustalił, że umowa kredytu jest nieważna oraz...

Zobacz Więcej
Wydział frankowy po raz kolejny wstrzymuje obowiązek spłaty rat kredytu – sprawa przeciwko PEKAO S.A.

Wydział frankowy po raz kolejny wstrzymuje obowiązek spłaty rat kredytu – sprawa przeciwko PEKAO S.A.

Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, że w jednej z prowadzonych przez kancelarię spraw „frankowych” przeciwko Bankowi PEKAO S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (tzw. wydział frankowy) w osobie SSR del. Piotra Grendy w dniu 16 lipca 2021 r. wydał postanowienie (sygn. akt XXVIII C 8922/21) uwzględniające złożony przez Kancelarię wniosek o zabezpieczenie

Zobacz Więcej
Kredytobiorcy znów odetchnęli z ulgą ! Wydział frankowy ponownie zabezpiecza roszczenie przeciwko PKO BP SA i wstrzymuje obowiązek płatności rat na czas trwania procesu

Kredytobiorcy znów odetchnęli z ulgą ! Wydział frankowy ponownie zabezpiecza roszczenie przeciwko PKO BP SA i wstrzymuje obowiązek płatności rat na czas trwania procesu

W sprawie kredytobiorców przeciwko PKO BP S.A. dotyczącej kredytu denominowanego w CHF (umowa własny kąt hipoteczny), Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Wiśniewska – Wiecha postanowieniem z dnia 15.07.2021 r. (sygn. akt XXVIII C 8424/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat...

Zobacz Więcej
Wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia. Składy odwoławcze Wydziału Frankowego ujednolicają orzecznictwo.

Wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia. Składy odwoławcze Wydziału Frankowego ujednolicają orzecznictwo.

W ostatnim czasie w tzw. Wydziale Frankowym ukształtowała się linia orzecznicza, wedle której w sytuacji, gdy kredytobiorcy spełnili świadczenie nienależne w kwocie wyższej niż uzyskana kwota tytułem kapitału kredytu, przysługuje im interes prawny przemawiający za zasadnością udzielenia zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu na czas trwania procesu. Mimo...

Zobacz Więcej
Kolejne prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu. Wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym !

Kolejne prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu. Wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym !

Miło nam poinformować o kolejnym prawomocnym zabezpieczeniu roszczenia w sprawie frankowej. W jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw przeciwko PEKAO S.A. dot. kredytu denominowanego w CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) postanowieniem z dnia 8 lipca 2021 r. (XXVIII Cz 72/21) uwzględnił wniesione przez Kancelarię zażalenie na postanowienie...

Zobacz Więcej
Nakaz zapłaty w sprawie „frankowej” przeciwko mBank S.A.!

Nakaz zapłaty w sprawie „frankowej” przeciwko mBank S.A.!

Miło nam poinformować, że w jednej z prowadzonych przez nas spraw przeciwko mBank S.A. dot. kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SRR del. Macieja Wójcickiego wydał w dniu 5 lipca 2021 r. Nakaz zapłaty (sygn. akt XXVIII C 4953/21), zgodnie z treścią którego nakazał bankowi, ażeby ten w

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa