Kancelaria Radców Prawnych

Klauzule abuzywne skutkujące nieważnością umowy kredytu:

dla umów PKO BP do końca 2007 r.:
dla umów PKO BP z późniejszego okresu:

Przykładowe, korzystne wyroki uzyskane przez naszą kancelarię:

Unieważnienie kredytu frankowego w PKO przez sąd oznacza, że zawarta między bankiem a kredytobiorcą umowa jest nieprawidłowa. Inaczej mówiąc, uznaje się, że od samego początku jej trwania, nie miała mocy prawnej. Sąd może unieważnić umowę, jeśli zawiera niedozwolone zapisy, które wyraźnie naruszają prawa konsumenta, takie jak samowolne podwyższanie marży czy jednostronne zmiany dokonywane wyłącznie przez kredytodawcę, czyli w tym przypadku bank PKO BP.

Warto dodać, że abuzywność klauzul indeksacyjnych nie jest jedyną podstawą do unieważnienia umowy kredytowej we frankach. Należy wspomnieć o sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, braku określenia świadczenia kredytobiorcy oraz oprocentowania, a także braku ustalenia warunków zmiany wysokości oprocentowania kredytu.

Coraz więcej osób decyduje się na powierzenie sprawy o unieważnienie kredytu doświadczonej kancelarii frankowej.

Unieważnienie kredytu frankowego w Banku PKO S.A. – czy to właściwy wybór?

Postępowanie sądowe jest jedynym skutecznym sposobem na pozbycie się kredytu we frankach. Co ważne, często daje ono o wiele większe korzyści niż skorzystanie z proponowanej przez banki ugody, ponieważ po unieważnieniu umowy, kredytobiorca nie jest zobowiązany do dalszej spłaty kredytu.

Umowy frankowiczów, zawierane w banku PKO BP, są masowo unieważniane w sądach, a wyroki jednoznacznie wskazują na błędy występujące po stronie kredytodawcy. Unieważnienie kredytu frankowego w PKO jest możliwe w przypadku dużego procentu umów – odsetek ten dochodzi nawet do 97%.

Analiza umowy kredytowej we frankach

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko PKO S.A. Z naszego doświadczenia wynika, że proces o unieważnienie kredytu frankowego wcale nie musi być długotrwały. Unieważnienie kredytu frankowego w PKO warto rozpocząć od bezpłatnej analizy umowy kredytowej, którą oferuje nasza kancelaria frankowa. Już na tym etapie będziemy mogli ocenić szansę na unieważnienie umowy kredytu w Banku PKO S.A.

Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!