Kancelaria Radców Prawnych

Niezależnie od wieloletniej działalności związanej ze świadczeniem usług prawnych w zakresie kredytów pseudowalutowych, nasza kancelaria od niedawna zajmuje się również pomocą kredytobiorcom zawierającym umowy stricte złotowe.
W tym celu, nasz zespół prawny zbudował autorską linię argumentacyjną polegającą na przyjęciu twierdzenia wadliwości wskaźnika oprocentowania WIBOR z następujących, niezależnych od siebie przyczyn:
Wreszcie, pomocniczo – mając na uwadze galopujący w ostatnim czasie wzrost wskaźnika WIBOR – kancelaria rozważa powoływanie się również na klauzulę rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.) celem osiągnięcia korzystnej dla kredytobiorcy modyfikacji stosunku umownego przez Sąd rozpoznający sprawę.
O ile pozostajemy przy tym przekonani co do trafności stosowanej argumentacji, o tyle jednak musicie Państwo w każdym wypadku pamiętać, że kwestia wystąpienia z powództwem dotyczącym wadliwości kredytu stricte złotowego wciąż stanowi novum, a zatem powierzenie nam sprawy z całą pewnością wiąże się z wyższym ryzykiem procesowym względem powództwa dotyczącego kredytu pseudofrankowego.
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!