Kancelaria Radców Prawnych

postanowienie o wstrzymaniu splat
Aktualności

Już nie tylko wydział frankowy – sądy w całej Polsce zaczynają udzielać zabezpieczeń!

Niezwykle miło jest nam przekazać informację, że powoli ku końcowi chyli się długo utrzymujący się stan prawny, zgodnie z którym udzielenie zabezpieczenia w sprawach „frankowych” (wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu już na czas trwania procesu) stanowiło domenę wyłącznie tzw. wydziału frankowego, tj. XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie.

W ramach praktyki Kancelarii dostrzec można bowiem, że coraz więcej sądów powszechnych w całej Polsce aprobuje skonstruowaną przez Kancelarię linię argumentacyjną, zgodnie z którą kredytobiorca – wbrew klasycznemu rozumieniu tego pojęcia – dysponuje interesem prawnym w złożeniu wniosku o wstrzymanie spłaty rat na czas trwania procesu.

W konsekwencji powyższego, Kancelaria w coraz większej ilości spraw prowadzonych w sądach innych niż Sąd Okręgowy w Warszawie, już na początkowym etapie może się pochwalić sukcesem, przekazując swoim klientom informację o wydaniu postanowienia wstrzymującego spłatę rat kredytu.

Tylko w ostatnim czasie tego rodzaju rozstrzygnięcie Kancelaria uzyskała m.in. w sprawach prowadzonych przez:

  • Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie,
  • Sąd Okręgowy w Krakowie,
  • Sąd Okręgowy w Łodzi,
  • Sąd Okręgowy w Siedlcach,
  • Sąd Okręgowy w Tarnowie,
  • Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim,
  • Sąd Okręgowy w Radomiu.

Pozostaje nam jedynie wyrażać nadzieję, że z czasem również inne sądy zmienią dotychczas wyrażony pogląd, a uzyskanie wstrzymania spłat rat kredytu stanie się normą w całej Polsce.

Możliwość komentowania Już nie tylko wydział frankowy – sądy w całej Polsce zaczynają udzielać zabezpieczeń! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!