Kancelaria Radców Prawnych

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Klauzule abuzywne skutkujące nieważnością umowy kredytu dla umów BOŚ S.A. do końca 2006 roku:

dla umów BOŚ S.A. z późniejszego okresu:

Przykładowe, korzystne wyroki uzyskane przez naszą kancelarię:

Unieważnienie kredytu frankowego w BOŚ Bank to proces, który ma swoje specyficzne cechy i wymaga specjalistycznej wiedzy. Sprawy frankowe są skomplikowane i wymagają rzetelnej analizy dokumentów oraz odpowiedniego wsparcia ze strony kancelarii frankowej.

Umowy kredytowe, które podpisywane były w BOŚ Bank, zawierały klauzule niedozwolone, dotyczące przede wszystkim sposobu ustalania kwoty udzielanego kredytu i wysokości rat kapitałowo-odsetkowych.

BOŚ stosował dwa różne kursy waluty obcej podczas obsługi kredytu. Pieniądze były wypłacane w PLN po kursie kupna ustalonym przez bank, natomiast spłata zobowiązania miała następować po kursie sprzedaży, który był kształtowany arbitralnie przez kredytodawcę. BOŚ Bank zarabiał zatem dodatkowo na obsłudze kredytu dzięki niekorzystnemu dla klienta kursowi walut. Zapisy te należy uznać za niedozwolone i są podstawą do zakwestionowania umowy kredytowej w sądzie.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego w BOŚ S.A. – najbardziej opłacalna opcja

Klient Banku Ochrony Środowiska ma kilka możliwości, na przykład:

Decyzja o unieważnieniu kredytu frankowego w BOŚ Bank może być skutkiem wyroku sądowego, który stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej w tej walucie. Nasza kancelaria frankowa od wielu lat spiera poszkodowanych, reprezentując ich interesy przed sądem.

Nasza kancelaria frankowa jest wsparciem dla osób, które czują się oszukane przez bank i chcą dochodzić swoich praw. Unieważnienie kredytu frankowego w BOŚ Bank jest możliwe, ale wymaga zaangażowania i profesjonalnego podejścia.

Warto skorzystać z pomocy specjalistów, aby mieć pewność, że walka o unieważnienie kredytu będzie skuteczna i przyniesie oczekiwane rezultaty. Zachęcamy do zapoznania się z uzyskanymi przez nas dotychczas wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe w BOŚ S.A. Jeśli chcesz wystąpić z pozwem i odzyskać swoje pieniądze, możesz wypełnić ten formularz i przesłać nam swoją umowę do bezpłatnej analizy. 

Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!