Kancelaria Radców Prawnych

Aktualności

Emerytury dla kobiet z rocznika 1953 niezgodne z Konstytucją

Emerytury dla kobiet z rocznika 1953 niezgodne z Konstytucją – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do ustalenia większej emerytury

Trybunał Konstytucyjny 6 marca 2019 r. orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z Konstytucją. Orzeczenie dotyczy zmiany zasad ustalania wysokości emerytur kobiet z rocznika 1953, które pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę.

Niekonstytucyjny przepis wprowadził zasadę pomniejszenia emerytur o wcześniej wypłacone świadczenia emerytalne. W efekcie stanowiło to nierówne zasady naliczania emerytur w stosunku do kobiet z wcześniejszych roczników, które mogły przejść na wcześniejsze emerytury bez pomniejszenia świadczeń emerytalnych.

Trybunał Konstytucyjny  uznał, że tak zmienione przepisy  pogwałciły zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Pod koniec 2018 r. rząd przyjął projekt gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja wprowadza szereg rozwiązań, które mają uprościć, usprawnić i przyspieszyć postępowanie przed sądem. Wśród nowości należy wymienić przykładowo możliwość składania zeznań na piśmie, krótsze uzasadnienia wyroków, sankcje za przewlekanie postępowań czy zasadę jednej rozprawy.

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Zasadniczo daje możliwość szybkiego i w założeniu skutecznego dochodzenia swoich praw, zmierza do zagwarantowania rzetelnego postępowania oraz sprawiedliwych wyroków.

 

Możliwość komentowania Emerytury dla kobiet z rocznika 1953 niezgodne z Konstytucją została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!