Kancelaria Radców Prawnych

Klauzule abuzywne skutkujące nieważnością umowy kredytu:

Dla umów zawieranych do końca sierpnia 2006 r. również:

Przykładowe, korzystne wyroki uzyskane przez naszą kancelarię:

Kredyt we franku szwajcarskim okazał się wyjątkowo nieudanym instrumentem finansowym. Nasza Kancelaria pomaga w szybkim i skutecznym unieważnieniu kredytu uzyskanym w różnych bankach, także w mBanku, który przodował w udzielaniu kredytów frankowych.

Unieważnienie kredytu w mBank – wysokie szanse na sukces

Klauzule abuzywne znajdujące się w umowach mBanku zostały ujawnione jako jedne z pierwszych. Z tego powodu szansa na unieważnienie kredytu frankowego w mBanku jest bardzo wysoka – bank przegrał najwięcej spraw frankowych ze wszystkich instytucji, które udzielały pożyczek w szwajcarskiej walucie.

Obecnie wyroki unieważniające kredyty frankowe w mBanku zapadają w większości spraw. Szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy zwiększa dobrze napisany pozew – dzięki temu procedura jest też znacznie szybsza.

Procedura unieważnienia kredytu frankowego w mBanku

Wraz z pozwem o unieważnienie kredytu frankowego w mBanku wnioskujemy również o zabezpieczenie w postaci wstrzymania spłaty. Dobrze przygotowany pozew to gwarancja, że proces nie będzie ciągnął się latami. Zwykle procedura trwa od 8 do 16 miesięcy. W tym czasie kredytobiorca nie musi już spłacać rat kredytu. W ponad 90% spraw sądy przychylają się do naszej argumentacji, a uzyskane przez nas wyroki w sprawach o unieważnienie kredytu frankowego są korzystne dla kredytobiorców. 

Zabezpieczenie interesów kredytobiorcy na czas procesu

Bank stara się wydłużyć proces, żeby zminimalizować swoje straty, ale nasza kancelaria frankowa, żeby tego uniknąć, wnioskuje o zawieszenie spłaty kredytu na czas postępowania, a sądy przychylają się do tych wniosków, ponieważ oceniają szanse na korzystne rozwiązanie dla kredytobiorcy jako wysokie. Jest to forma zabezpieczenia interesów kredytobiorcy na czas postępowania. Pozwala odetchnąć od wysokiej raty i ustabilizować domowy budżet.

Nie należy obawiać się gróźb banku, że będzie żądał wynagrodzenia za dysponowanie kapitałem po unieważnieniu kredytu frankowego. Zgodnie z wyrokiem TSUE takie działanie banku jest bezprawne. Nasza kancelaria prawna realizuje sprawy o unieważnienie kredytu frankowego w mBanku w sposób kompleksowy, zabezpieczając interesy kredytobiorców we wszystkich aspektach.

Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!