Kancelaria Radców Prawnych

postanowienie o wstrzymaniu splat
Aktualności

Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Poznaniu – aż 98,9% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do stycznia 2022 roku do lutego 2023 r. Statystyki mówią same za siebie!

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, działania Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu postępowań sądowych, lecz również na analizie aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych oraz prowadzeniu statystyk.

I tak, z informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że w sprawach przeciwko Bankom (dotyczących kredytów waloryzowanych do CHF) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 17 lutego 2023 r. zapadło 1637 wyroków, w tym 1619 wyroków uwzględniających powództwo w całości albo w części oraz jedynie 18 wyroków oddalające powództwo. Oznacza to, iż we wskazanym okresie wydano aż 98,9 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.

Powyższe dobitnie ukazuje pozytywną tendencję orzeczniczą w sprawach dotyczących kredytów frankowych i rokuje pomyślnie na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sądu.

W załączeniu prezentujemy zestawienie orzeczeń Sądu Okręgowego w Poznaniu za okres od 01.01.2022 r. do 17.02.2023 r.

Możliwość komentowania Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Poznaniu – aż 98,9% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do stycznia 2022 roku do lutego 2023 r. Statystyki mówią same za siebie! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!