Kancelaria Radców Prawnych

Omówienie r.pr. Macieja Dujki z Kancelarii Radców Prawnych Korzybski Wojciński W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: 1. …

W ostatnich miesiącach informowaliśmy Państwa o szeregu korzystnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej regulujących między innymi kwestie: Tytułem podsumowania należy jeszcze raz …

W ostatnim czasie głośno było o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2023 r., C-140/22. Otóż wskazanym orzeczeniem Trybunał …

Miło nam poinformować, że w ramach prowadzonych przez Kancelarię spraw coraz częściej dostrzegamy pozytywne konsekwencje wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia …

Miło nam poinformować o kolejnych uzyskiwanych przez Kancelarię postanowieniach sądów powszechnych, odmawiających Bankowi Millennium odrzucenia pozwu indywidualnego (o ustalenie nieważności/nieistnienia stosunku prawnego …

Postanowienie TSUE z 12 stycznia 2024 r. (C-488/23) to kolejne orzeczenie Trybunału dotyczące roszczeń banków, które wynika ze zgłaszanych przez nie wątpliwości …

Rok 2023 był niezwykle pracowity zarówno dla naszej Kancelarii, jak i sądów powszechnych, zmagających się z falą pozwów w sprawach frankowych. Ilość …

Miło nam poinformować o wyroku wydanym przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, I Wydział Cywilny w sprawie – prowadzonej przez r.pr. Miłosza Filipa …

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie C-28/22 TSUE rozstrzygnął w szczególności zagadnienie początku terminu biegu przedawnienia roszczeń banków o …

To już kolejny raz kiedy TSUE staje w obronie konsumentów przeciwko nieustannie kreowanymi przez banki roszczenia, jakie rzekomo bankom przysługują w związku …

Kredytobiorcy uzyskali kolejną broń w walce z nieuczciwymi bankami. Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 07.12.2023 r. wydał wyrok w sprawie C-140/22, …

Wielu kredytobiorców obawia się dochodzenia roszczeń w przypadku kredytów całkowicie spłaconych, nie wiedząc czy w takiej sytuacji roszczenie w ogóle przysługuje bądź …

Choć orzecznictwo w sprawach frankowych w zakresie najważniejszych zagadnień pozostaje już ukształtowane, obecnie banki nadal podejmują działania zarówno co do obrony procesowej …

Kredytobiorcy, którzy uczestniczą w pozwie grupowym wytoczonym przeciwko Bankowi Millennium S.A. (toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt I …

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2023 r. (III CZP 12/23) ma bardzo ważne znaczenie dla wielu osób, które chcą unieważnić umowę kredytu …

Nie od dziś wiadomo, że wzorce umowne Deutsche Bank Polska S.A.  od dawna były postrzegane jako trudniejsze do podważenia ze względu na …

Już 26 października 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnie czy kredytobiorca posiada samodzielną legitymację do wystąpienia z powództwem o ustalenie nieważności umowy kredytu …

W dniu 21 września 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-139/22 (sprawa przeciwko mBank S.A.). TSUE wypowiedział się …

Informujemy, że już w dniu 12 lipca 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnie czy umowa kredytu jest umową wzajemną. Na ten dzień zaplanowano …

W dniu 15.06.2023 r. TSUE wydał aż 2 przełomowe dla frankowiczów wyroki! W sprawie C-520/21, Trybunał pozbawił banki prawa do żądania od …

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej natrafić można na coraz więcej informacji o wyrokach wydawanych w sprawach frankowych na posiedzeniu niejawnym, tj. …

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, działania Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu …

Prawie jednolita i skrajnie niekorzystna dla banków linia orzecznicza sądów powszechnych w tzw. sprawach frankowych wymusza na bankach stosowanie coraz to nowszych …

Ostatecznym celem, do którego kredytobiorca zmierza w ramach procesu jest osiągnięcie korzystnego, prawomocnego rozstrzygnięcia, na mocy którego sąd ustali nieważność zaciągniętej przed …

Jedną z najczęściej poruszanych w ostatnim czasie przez klientów kancelarii kwestii jest prośba o udzielenie informacji co do ewentualnego ryzyka dla dochodzenia …

Jak wskazywaliśmy już w jednym z uprzednio naszych artykułów, analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej już od dłuższego czasu prowadzi do konkluzji, …

BNP Paribas Bank Polska S.A., działający niegdyś pod nazwą Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., w okresie największego boomu na kredyty waloryzowane do CHF …

W okresie świetności kredytów waloryzowanych do waluty obcej ING Bank Śląski S.A. również oferował produkty tego rodzaju. Choć portfel kredytów frankowych tego …

W orzecznictwie w sprawach kredytów waloryzowanych do CHF zaczęto pozbawiać kredytobiorców prawa do odsetek za okres przed udzieleniem zgody na ustalenie nieważności …

Miło nam poinformować, że nasza Kancelaria zajęła I miejsce w rankingu kancelarii frankowych, z którym zapoznać można się pod adresem: https://rankingkancelariiodszkodowawczych.com.pl/kancelaria-korzybski-wojcinski-kozlowska Wskazane …

Wyrok TSUE z dnia 16 marca 2023 r. (C-6/22) potwierdza możliwość dochodzenia roszczeń w przypadku kredytów spłaconych oraz poddaje pod wątpliwość możliwość …

Dotychczas udzielanie zabezpieczeń roszczeń w sprawach kredytów waloryzowanych do CHF poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania stanowiło domenę …

Ukształtowana linia orzecznicza sądów powszechnych w tzw. sprawach frankowych pozostaje bezlitosna dla banków, przegrywających lawinowo rosnącą ilość procesów o ustalenie nieważności umowy …

Analiza orzecznictwa sądów powszechnych prowadzi do konieczności uznania, że w tzw. sprawach „frankowych” doszło już ukształtowania się niemal jednolitego poglądu orzeczniczego, zgodnie …

Niezwykle miło jest nam przekazać informację, że powoli ku końcowi chyli się długo utrzymujący się stan prawny, zgodnie z którym udzielenie zabezpieczenia …

Jak wielokrotnie wskazywano już we wszelkiego rodzaju publikacjach, rolę absolutnie kluczową dla ukształtowania się obecnej (bardzo korzystnej dla kredytobiorców) linii orzeczniczej w …

Jak wielokrotnie informowaliśmy już wcześniej, obecna linia orzecznicza sądów powszechnych w tzw. sprawach frankowych pozostaje skrajnie niekorzystna dla banków, przegrywających aktualnie zdecydowaną …

W chwili obecnej, gdy banki przegrywają niemal 100% spraw dotyczących kredytów indeksowanych oraz denominowanych w walucie obcej, zmniejsza się możliwość skutecznego podważania …

Aktualne orzecznictwo sądów powszechnych w tzw. sprawach frankowych pozostaje bezlitosne m.in. dla Banku Millennium S.A., który udzielając przez wiele lat kredytów na …

W dniu 12 października 2022 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej miała miejsce rozprawa w sprawie, która dotyczyła oceny m.in. tego czy …

W ostatnim czasie na gruncie spraw dot. wzorca umownego stosowanego przez GE Money Bank – ze względu na nietypową konstrukcję tego rodzaju …

W jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Robert Masznicz, XXVIII C 8040/22) w …

W sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w CHF banki niejednokrotnie wnoszą skargi kasacyjne, upatrując w nich ostatniej możliwości na podważenie stanowiska …

Miło nam poinformować, że do naszego zespołu dołączył Pan Mecenas Kamil Śledź. Jako główne obszary swojego zainteresowania wskazuje prawo cywilne, zarówno materialne, …

W dniu 08.09.2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytanie prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie w sprawach połączonych C-80/21 do C-82/21 …

Miło nam poinformować, że do zespołu naszej Kancelarii dołączył nowy radca prawny– mec. Maciej Rączkowski.   Mecenas Maciej Rączkowski z pozytywnym wynikiem …

W ostatnim czasie w przekazie medialnym banki coraz częściej wzbudzają wśród kredytobiorców obawy co do tego, że w przyszłości hipotetycznie będą mogły …

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, działania Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu …

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wywiadu z r.pr. Maciejem Dujką. Mecenas omawiał m.in. kwestię ugód proponowanych frankowiczom przez PKO BP, znaczenie wyroku TSUE z 2 …

Nasza codzienna praca jest dla nas przede wszystkim źródłem dużej satysfakcji. Oczywiście, bardzo cieszy nas to, że nasz wysiłek i zaangażowanie są …

W dniu 7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy – na skutek wniosku Rzecznika Finansowego –  podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, której …

Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy o zwrot świadczenia nienależnego oraz początek biegu terminu przedawnienia w świetle zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej oraz konieczności zapewnienia …

Miło nam poinformować, że r.pr. Miłosz Filip gościł na antenie Radia Nowy Świat. W audycji „Radca radzi” odpowiedział na jedno z pytań …

W dniu 16.02.2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów Izby Cywilnej w sprawie  III CZP 11/20 wydał uchwałę, zgodnie z którą …

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów walutowych. Już …

Formułując roszczenia w  pozwach w sprawach dotyczących kredytów walutowych kredytobiorcy niejednokrotnie zastanawiają się czy istnieje możliwość uzyskania rozstrzygnięcia z jednej strony ustalającego …

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych budzi w ostatnim czasie spore kontrowersje. Opinia publiczna ma również podzielone zdanie co do …

Wiele osób miało do czynienia z różnego rodzaju działaniami windykacyjnymi. Trzeba mieć jednak na względzie, że prowadzenie działań windykacyjnych mających charakter uporczywego …

Kredytobiorcy występując przeciwko bankom z powództwem o ustalenie nieważności umowy oraz o zasądzenie świadczenia nienależnego niejednokrotnie zastanawiają się w jaki sposób winno …

 Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska  Sp. j. to zespół ludzi z pasją, kompetencjami i dużym doświadczeniem. Kancelaria jest sprofilowana na świadczenie …

 Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska  Sp. j. to zespół ludzi z pasją, kompetencjami i dużym doświadczeniem. Kancelaria jest sprofilowana na świadczenie …

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wywiadu z radcą prawnym Marcinem Wojcińskim w programie Dzień Dobry TVN. Tym razem poruszamy temat „Czy oczka wodne pomogą …

Zawieszenie obowiązku płatności rat kredytu frankowego na czas trwania procesu o ustalenie nieważności umowy i zwrot świadczenia nienależnego jest jak najbardziej możliwe. …

Kredytobiorcy, którzy występują przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytów waloryzowanych do CHF niejednokrotnie obawiają się negatywnych konsekwencji.  W ostatnim czasie banki próbują …

Szpitale w Polsce zakazały odwiedzin w związku z epidemią COVID-19. Zakaz odwiedzin jest również rozciągany na tzw. porody rodzinne, czyli porody, w …

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wywiadu z radcą prawnym Marcinem Wojcińskim w programie Dzień Dobry TVN. Tym razem poruszamy temat jak cieszyć się …

Na skutek wprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. …

Z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na świecie pozostaje trudna. Wielu przedsiębiorców zostało zmuszonych ograniczyć swą działalność, a nawet …

Pandemia koronawirusa wpłynie na gospodarkę. Widać to również na rynku walutowym. W czasach niepewności złotówka traci na wartości w porównaniu z innymi …

Refundacja okularów korekcyjnych należy do powinności każdego pracodawcy, którego pracownicy spędzają co najmniej 4 godzinny dziennie na wypełnianiu swoich obowiązków przed monitorem …

Instytucja całkowitego lub prawie całkowitego oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej staje się w Polsce coraz popularniejsza. W 2016 roku do sądów …

W dniu 4 lipca 2019 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacją zmieniono prawie …

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w sprawie C‑260/18 wyrok, na który oczekiwały tysiące osób, które przed …

Wśród społeczeństwa w dalszym ciągu panuje przekonanie, że pomoc prawna to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla osób majętnych. Nic bardziej mylnego – każdy …

Emerytury dla kobiet z rocznika 1953 niezgodne z Konstytucją – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do ustalenia większej emerytury Trybunał Konstytucyjny 6 …

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraził kluczową opinię, która jest bardzo korzystna dla frankowiczów. Rzecznik generalny odpowiedział na pytania prejudycjalne Sądu …

Wiele osób zastanawia się, dlaczego zastrzeżenie marki firmowej jest takie ważne. Wprawdzie prawo samo w sobie zapewnia taką ochronę przedsiębiorcom, jednak jest …

Zachowek

Spadkodawca może w dowolny sposób rozrządzić swoim majątkiem sporządzając testament. Nie zawsze jednak jego ostatnia wola uwzględnia interesy najbliższej rodziny. Zdarzają się …

Wypadek przy pracy

Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny w 2017 r., liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 88 330 …

Kredyt we frankach

Wobec faktu, iż w ostatnich latach frank szwajcarski znacznie podrożał, pojawia się pytanie o możliwość uchylenia się od zapisów umowy kredytowej zaciągniętej …

Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!