Kancelaria Radców Prawnych

Jeżeli uważnie śledzicie Państwo debatę publiczną dotyczącą problematyki kredytów pseudofrankowych, to z pewnością spotkaliście się już Państwo z informacją o niejednokrotnym podnoszeniu przez banki w sprawach frankowych zarzutu zatrzymania. W tej części kompendium wiedzy frankowicza odpowiemy zatem na pytanie czym właściwie jest zarzut zatrzymania i dlaczego będąc kredytobiorcą nie należy się go obawiać?
Prawo zatrzymania ma zastosowanie do umów wzajemnych, które uznane zostały za nieważne lub od których z jakichś powodów odstąpiono. Polega ono w najprostszym rozumieniu na tym, że jeżeli każda ze stron ma sobie zwrócić to co świadczyła na rzecz drugiej strony w wykonaniu umowy, to może się ona wstrzymać z oddaniem świadczenia aż do momentu, kiedy druga strona nie wyda lub nie zaoferuje świadczenia wzajemnego. Z tego właśnie uprawnienia starają się korzystać w sprawach frankowych banki mówiąc: oddam kredytobiorcy to co mu się należy, ale jeżeli on wcześniej zwróci lub zaoferuje mi zwrot mojego roszczenia związanego z wypłatą kredytu.

Dlaczego w naszej ocenie zarzutu zatrzymania nie należy się bać?

Po pierwsze z tej przyczyny, że w naszej ocenie z szeregu względów pozostaje on niezasadny i nie powinien być przez sądy powszechne uwzględniany, co wynika z faktu że:
Po drugie natomiast, nawet jeżeli sąd mimo powyżej przedstawionej argumentacji sąd uwzględniłby postawiony przez bank zarzut zatrzymania, to kredytobiorca w zdecydowanej większości przypadków może łatwo „pozbyć się” kłopotu poprzez złożenie po uprawomocnieniu się korzystnego dla siebie wyroku oświadczenia o potrąceniu przysługującego mu względem banku roszczenia z roszczeniem kredytodawcy o zwrot wypłaconego kapitału kredytu i w ten sposób szybko rozwiązać problem mogąc domagać się powstałej w ten sposób „nadwyżki”.
Z wymienionych względów w naszej ocenie jako frankowicze nie musicie się Państwo obawiać postawienia przez bank zarzutu zatrzymania, którego znaczenie jest wyolbrzymiane przez banki celem zniechęcenia kredytobiorców do podjęcia walki o ochronę należnych im praw.

Zobacz również

Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!