Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie umowy kredytowej millennium
Aktualności

Dopuszczalność zabezpieczenia roszczenia w pozwie indywidualnym p-ko Bankowi Millennium wytoczonym przez członka pozwu grupowego. Kolejne prawomocne zabezpieczenie roszczenia w pozwie indywidualnym naszych Klientów! Sąd nie dostrzega podstaw do odrzucenia pozwu indywidualnego.

Kredytobiorcy, którzy uczestniczą w pozwie grupowym wytoczonym przeciwko Bankowi Millennium S.A. (toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt I C 1281/15 oraz aktualnie przed Sądem Apelacyjnym) zastanawiają się czy dopuszczalne jest wniesienie pozwu indywidualnego (zawierającego roszczenie o ustalenie nieważności umowy/ustalenie nieistnienia stosunku prawnego oraz żądanie zwrotu całego świadczenia nienależnego wobec nieważności umowy) oraz wnioskowanie o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku płatności rat.  

Jak w każdej sprawie cywilnej, tak i w pozwie indywidualnym wytoczonym przez członka pozwu grupowego może zachodzić wyższe ryzyko procesowe (w związku z pozwem grupowym jest to przede wszystkim ryzyko odrzucenia pozwu na każdym etapie postępowania, czy też ryzyko zawieszenia pozwu indywidualnego do czasu zakończenia sprawy z pozwu grupowego), niemniej jednak jako Kancelaria posiadamy argumentację prawną co do dopuszczalności pozwu indywidualnego.

Jako przykład wskazać możemy sprawę rozpoznawaną przez Sąd Okręgowy w Siedlcach pod sygn. akt I C 946/23 (SSO Andrzej Kirsch). We wskazanej sprawie, mimo ujawnienia już w pozwie, iż Klienci Kancelarii są członkami pozwu grupowego, Sąd nie odrzucił pozwu, a przy tym nie miał wątpliwości, iż dopuszczalne jest udzielenie Klientom zabezpieczenia roszczenia dochodzonego w pozwie indywidualnym. Mimo złożenia przez Bank Millennium zażalenia na w/w postanowienie, analogiczne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Lublinie, który postanowieniem z dnia 26.10.2023 r. (I ACz 957/23, SSA Ewa Mierzejewska) oddalił zażalenie banku, uznając dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia w pozwie indywidualnym, a tym samym prowadzenia postępowania z pozwu indywidualnego.

Jak widać stosowane przez naszą Kancelarię, w sprawach z pozwów indywidualnych wytoczonych przez członków pozwu grupowego, know how okazuje się po raz kolejny skuteczne, umożliwiając naszym Klientom uzyskanie zabezpieczenia roszczenia.

Jako Kancelaria nie boimy się spraw nieoczywistych, a do takich niewątpliwie należy pozew indywidualny (m.in. o ustalenie nieważności umowy) wytoczony przez członka pozwu grupowego. Aktualnie prowadzimy ponad 50 spraw w pozwach indywidualnych wytoczonych przez członków pozwu grupowego, przy czym już w kilkunastu sprawach uzyskaliśmy zabezpieczenie roszczeń – mimo wiedzy sądu co do uczestniczenia w pozwie grupowym.

Co znamienne, uzyskaliśmy już wyrok w pozwie indywidualnym złożonym w imieniu członka pozwu grupowego tj. nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.03.2023 r., XXVIII C 18139/22 (w sprawie prowadzonej przez r. pr. Miłosza Filipa), który opisaliśmy na BLOGU Kancelarii: https://radcowie-prawni.waw.pl/korzystny-wyrok-w-sprawie-z-pozwu-indywidualnego-p-ko-bankowi-millennium-s-a-uzyskany-przez-czlonka-pozwu-grupowego/  

W tych okolicznościach, do decyzji członków pozwu grupowego pozostaje czy wystąpić na drogę indywidualnej walki z bankiem, za czym przemawia w szczególności możliwość szybkiego uzyskania zabezpieczenia roszczenia oraz korzystnego rozstrzygnięcia w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu. Nie wszystkie bowiem sądy negują możliwość wytaczania powództw indywidualnych przez członków pozwu grupowego.

Autor: r.pr. Miłosz Filip

Możliwość komentowania Dopuszczalność zabezpieczenia roszczenia w pozwie indywidualnym p-ko Bankowi Millennium wytoczonym przez członka pozwu grupowego. Kolejne prawomocne zabezpieczenie roszczenia w pozwie indywidualnym naszych Klientów! Sąd nie dostrzega podstaw do odrzucenia pozwu indywidualnego. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!