Kancelaria Radców Prawnych

Klauzule abuzywne skutkujące nieważnością umowy kredytu:

dla umów Fortis Bank S.A.:
bądź w przypadku innego wzorca umownego:
dla umów BGŻ S.A.:

Bank Paribas był jednym z wielu, które udzielały kredytów hipotecznych pseudowalutowych z umowami zawierającymi klauzule abuzywne (czyli takie, które zawierają niedozwolone postanowienia). W rezultacie nadal mierzy się z masowymi pozwami ze strony kredytobiorców.

Specyfika spraw frankowych w Banku Paribas S.A.

Jednym z problemów z umowami był np. fakt, że padające w nich kwoty były wyrażane tylko w złotówkach, co jest jawnym naruszeniem artykułu 69. prawa bankowego. Przełomowym momentem dla frankowiczów miało być wprowadzenie planu ugody przez Paribas w 2022 roku, który zakładał konwersję kredytów z franków szwajcarskich na złotówki oraz niewielkie obniżenie salda zadłużenia. To rozwiązanie nie jest korzystne dla kredytobiorców, zwłaszcza w świetle pozytywnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dobrze ukształtowanego już orzecznictwa w sądach polskich.

Nasza kancelaria frankowa zajmuje się unieważnieniem kredytu frankowego w banku Paribas także w przypadku kredytobiorców, którzy są przedsiębiorcami. Należy jednak wspomnieć, że w tym wypadku sprawa wygląda inaczej, ponieważ w pozwach przedsiębiorców nie można powoływać się na klauzule abuzywne, które dotyczą jedynie praw konsumentów (osób fizycznych) i Kodeksu Cywilnego. W celu próby unieważnienia kredytu pseudowalutowego możemy znaleźć jednak inne nieprawidłowości w umowach, których mógł dopuścić się bank.

Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści doradzą Ci, jakie kroki podjąć, by unieważnić kredyt frankowy w Banku Paribas. Zachęcamy również do zapoznania się z dotychczasowymi wyrokami, które uzyskaliśmy w sprawach przeciwko Paribas.

Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!