Kancelaria Radców Prawnych

Aktualności

Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,82% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 22 lipca 2022 roku. Statystyki mówią same za siebie!

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, działania Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu postępowań sądowych, lecz również na analizie aktualnego orzecznictwa oraz prowadzeniu statystyk.  I tak, z informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że od momentu utworzenia tzw. Wydziału Frankowego (XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie) w sprawach przeciwko Bankom do dnia 22 lipca 2022 r. tj. w okresie ok. 15 miesięcy zapadły 2034 wyroki, w tym 2010 wyroków uwzględniających powództwo w całości albo w części oraz jedynie 24 wyroki oddalające powództwo. Oznacza to, iż do chwili obecnej wydano aż 98,82 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.

Na marginesie należy wskazać, że:

  • do dnia 19 kwietnia 2022 r. tj. w okresie ok. 12 miesięcy zapadło 1135 wyroków, w tym 1123 wyroków uwzględniających powództwo w całości albo w części oraz jedynie 12 wyroków oddalających powództwo, co stanowiło aż 98,94% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.
  • do dnia 6 grudnia 2021 r. tj. w okresie 8 miesięcy zapadło 407 wyroków, w tym 400 wyroków uwzględniających powództwo w całości albo w części oraz jedynie 7 wyroków oddalające powództwo, co stanowiło aż 98,28% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.
  • do dnia 19 sierpnia 2021 r. tj. w okresie 4,5 miesiąca zapadły jedynie 124 wyroki, w tym 120 wyroków uwzględniających powództwo w całości albo w części oraz jedynie 4 wyroki oddalające powództwo, co stanowiło 96,77% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.

Prezentowane statystyki dają podstawę do wnioskowania, że nie tylko rozstrzyganie sporów w Wydziale Frankowym nabiera tempa, ale również, że udział wyroków korzystnych w ogólnej liczbie zapadłych rozstrzygnięć wynosi winien stale kształtować się w granicach ponad 98 %.

Powyższe dobitnie ukazuje pozytywną tendencję orzeczniczą w sprawach dotyczących kredytów frankowych i rokuje pomyślnie na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia Sądu. Przy tym, co istotne XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie – w przeciwieństwie do niektórych innych Sądów – nie zaprzestał wydawania merytorycznych rozstrzygnięć w oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 . Czynności procesowe są podejmowane przez sędziów Wydziału Frankowego na bieżąco i mają za zadanie usprawnienie rozpoznawania tego typu spraw.

W załączeniu prezentujemy zestawienie orzeczeń XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kolejne statystyki opublikujemy już za kilka miesięcy.

 

Autor: Miłosz Filip, radca prawny.

 

Wyroki uwzględnione w całości lub w części

Powództwa oddalone

Możliwość komentowania Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,82% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 22 lipca 2022 roku. Statystyki mówią same za siebie! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!