Kancelaria Radców Prawnych

Klauzule abuzywne skutkujące nieważnością umowy kredytu:

Tytułem przykładu wskazania wymaga, że nasza kancelaria uzyskała korzystne rozstrzygnięcie w sprawie dot. tożsamego wzorca umownego w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 4940/21.
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!