Kancelaria Radców Prawnych

Dotychczasowe artykuły przygotowane przez nas w ramach kompendium wiedzy frankowicza w dużej mierze odwoływały się do sytuacji kredytobiorcy-konsumenta, zawierającego umowę pseudofrankową w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
Co natomiast w przypadku, kiedy zawarliście Państwo umowę kredytu „na firmę”? Cieszymy się mogąc przekazać informację, że obecna linia orzecznicza sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego zdaje się przemawiać za stwierdzeniem, że również przedsiębiorca może skutecznie powoływać się na uznanie umowy za nieważną i żądać zwrotu uczynionych na rzecz banku środków pieniężnych.

O ile bowiem przedsiębiorca oczywiście nie może skorzystać z dobrodziejstwa ochrony konsumenckiej wynikającej z treści Dyrektywy Rady 93/13/EWG oraz art. 3851 k.c. i następne, o tyle większość zawieranych umów „firmowych” wciąż pozostaje nieważna już tylko wobec:

W tym stanie rzeczy, umiejętnie zbudowana argumentacja w dużej części przypadku pozwala na osiągnięcie korzystnego dla siebie rezultatu procesowego również przed przedsiębiorcę, o czym jako kancelaria doskonale wiemy choćby ze względu na uzyskanie dla naszych klientów na początku stycznia 2021 r. unieważnienia umowy kredytu w sprawie, w której Sąd Okręgowy uznał że kredyt zaciągnięty został przez kredytobiorców „na firmę” (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2021 r., sygn. akt XXV C 995/18 – prawdopodobnie jeden z pierwszych korzystnych wyroków wydanych w Polsce w sprawie dot. frankowiczów będących przedsiębiorcami).
Jeżeli zatem zawarliście Państwo umowę kredytu pseudofrankowego na cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, to mamy dla Państwa dobrą wiadomość – obecna kształtująca się linia orzecznicza zdaje się przemawiać za stwierdzeniem, że wciąż macie Państwo duże szanse na uwolnienie się od toksycznej umowy kredytowej.

Zobacz również

Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!