Kancelaria Radców Prawnych

Klauzule abuzywne skutkujące nieważnością umowy kredytu:

Unieważnienie kredytu frankowego w ING Banku Śląskim wiąże się z uznaniem przez sąd, że zawarta między bankiem a kredytobiorcą umowa została wadliwie skonstruowana. W czasach dużej popularności kredytów frankowych, również ING Bank Śląski S.A. oferował tego rodzaju produkty.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego – kiedy jest możliwe?

Unieważnienie kredytu frankowego w ING jest możliwe w sytuacji, gdy na etapie postępowania okaże się, że umowa zawiera niedozwolone zapisy, stanowiące wyraźne naruszenie praw konsumenta. Zaliczyć można do nich np. samoistne podwyższanie marży, czy też niekorzystne, jednostronne zmiany w umowie, dokonywane wyłącznie przez bank, czyli w tym przypadku ING Bank Śląski S.A. Nasza kancelaria frankowa, prowadząc sprawy o unieważnienie umowy kredytu frankowego zwraca uwagę na niedozwolone klauzule indeksacyjne. Wiążą się one z nieprawidłowym informowaniem kredytobiorcy o ryzyku walutowym wraz z brakiem przedstawienia symulacji wskazujących przyszłościową zmianę salda kredytu (wyrażonego w PLN), a także rat kredytu w sytuacji, gdy kurs CHF zmieni się na niekorzyść kredytobiorcy. Ponadto, w takich umowach nie definiuje się kryteriów ustalania kursów waluty w tabeli kursowej banku ING.

Oprócz obecności abuzywnych klauzul indeksacyjnych w umowach frankowych podpisywanych z bankiem ING pojawiają się też m.in. braki w ustaleniach warunków zmiany wysokości oprocentowania kredytu. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z usług kancelarii frankowej reprezentującej interesy klienta przed sądem. 

Postępowanie sądowe – czy to najlepsze rozwiązanie?

Wyłącznie postępowanie sądowe jest skutecznym sposobem na pozbycie się kredytu zaciągniętego w szwajcarskiej walucie. Jest to również opcja najbardziej opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia.  

Nasza doświadczona kancelaria frankowa daje kredytobiorcom duże szanse na wygraną w postępowaniu przed sądem i wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego w ING Banku Śląskim. Zachęcamy do wypełnienia formularza i przesłania swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy.

Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!