Kancelaria Radców Prawnych

jak wybrac kancelarie frankowa
Aktualności

W jaki sposób dokonać wyboru kancelarii frankowej do walki z bankiem?

Choć orzecznictwo w sprawach frankowych w zakresie najważniejszych zagadnień pozostaje już ukształtowane, obecnie banki nadal podejmują działania zarówno co do obrony procesowej przed roszczeniami kredytobiorców, jak i co do działań informacyjnych mających zniechęcić kredytobiorców przed wytaczaniem powództw. Celem maksymalnego zabezpieczenia własnych interesów, celowe jest zasięganie przez Frankowiczów profesjonalnej pomocy prawnej kancelarii specjalizującej się w sprawach frankowych. Warto więc świadomie wybrać podmiot świadczący usługi prawne. W jaki sposób tego dokonać i jakie czynniki należy wziąć pod uwagę?

Doświadczenie kancelarii frankowej jako ważny element wyboru pełnomocnika

Bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze kancelarii frankowej pozostaje doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Należy więc w pierwszej kolejności zweryfikować, od kiedy funkcjonuje dana kancelaria i od jakiego momentu zajmuje się prowadzeniem spraw frankowych.  W ostatnim czasie „wyrosło” bowiem wiele podmiotów (szczególnie sp. z o.o. i S.A.), które powstały jedynie celem zarabiania na sprawach frankowych, a nie celem pomocy kredytobiorcom.

Nasza Kancelaria na rynku usług prawnych funkcjonuje już od 2012 roku, a pierwszą sprawę frankową przyjęliśmy do prowadzenia pod koniec 2016 roku. Zaczynaliśmy więc w momencie, kiedy jeszcze mało kto przewidywał, że sprawy potoczą się w kierunku, jaki obserwujemy obecnie (masowe ustalanie nieważności umów oraz zasądzanie zwrotu świadczeń w oparciu o teorię dwóch kondykcji). Zajmujemy się wskazaną tematyką już od 7 lat, co pozwoliło nam na zdobycie wielu pozytywnych doświadczeń, pomocnych w skutecznym dochodzeniu roszczeń. Jako kancelaria frankowa już od 2016 roku obserwowaliśmy jak zmieniało się orzecznictwo na przestrzeni lat i sami przyczynialiśmy się do jego kształtowania, forsując poglądy, które następnie znalazły aprobatę wśród sądów powszechnych (m.in. wskazywaliśmy na zasadność ustalania nieważności umów kredytowych, na zasadność teorii dwóch kondykcji, czy też na konieczność liczenia początku biegu terminu przedawnienia roszczenia konsumenta dopiero od momentu powzięcia przez niego wiedzy o wadliwości umowy).

Zagadnienia pojawiające się w sprawach dotyczących kredytów frankowych znamy od podstaw, a naszych Klientów reprezentujemy zarówno w sprawach czynnych (przeciwko bankom, gdzie kredytobiorca występuje po stronie powodowej), jak i w sprawach biernych (z powództwa banków, gdzie kredytobiorca występuje po stronie pozwanej). Nie ograniczamy się jedynie do reprezentacji Klientów posiadających kredyty z udziałem franka szwajcarskiego, ale również skutecznie kwestionujemy umowy kredytów waloryzowanych do innych walut.

Publikacje w prasie oraz mediach bądź działalność pro bono na rzecz Frankowiczów

Przy wyborze kancelarii frankowej warto zwrócić również uwagę czy radcowie prawni lub adwokaci kancelarii posiadają publikacje w prasie oraz mediach bądź prowadzą działalność pro bono na rzecz Frankowiczów.

Jako Kancelaria jesteśmy doceniani jako eksperci w dziedzinie kredytów frankowych, czego przykładem jest stała obecność naszych radców prawnych na antenie Dzień Dobry TVN oraz na antenie Polskiego Radia. Nasi radcowie prawni na gorąco komentowali chociażby wydanie przez TSUE w październiku 2019 r. przełomowego orzeczenia w sprawie państwa Dziubaków, a następnie omawiali przyczyny oraz skutki braku wydania przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie III CZP 11/21. Komentarze naszych radców prawnych w zakresie poszczególnych zagadnień frankowych odnaleźć można również w prasie, w tym w czasopismach branżowych takich jak Forbes. O fakcie doceniania nas jako specjalistów w dziedzinie kredytów frankowych, świadczy również zainteresowanie poszczególnych około-warszawskich gmin w organizowaniu przez nas – pod patronatem tych gmin – szkoleń dla mieszkańców dotyczących materii kredytów frankowych. W tym też kontekście nasza Kancelaria prowadziła działalność pro bono na rzecz Frankowiczów.

Prowadzenie spraw trudnych i nieoczywistych potwierdzeniem skuteczności działań kancelarii frankowej

Tym, co do zasady odróżnia firmy działające jako sp. z o.o. bądź S.A. od profesjonalnych podmiotów świadczących usługi prawne, jest kategoria spraw prowadzonych przez daną kancelarię. Niejednokrotnie podmiotu aspirujące do grona kancelarii frankowych podejmują się jedynie prowadzenia spraw klasycznych i nieproblematycznych – ich polityka nastawiona jest bowiem wyłącznie na łatwy zysk. Tymczasem, profesjonalna kancelaria frankowa nie boi się wyzwań oraz prowadzenia spraw nieoczywistych.

Nasza Kancelaria podejmuje się i z powodzeniem prowadzi także sprawy nietypowe, w tym osób, które nie posiadają statusu konsumentów. W dotychczasowym orzecznictwie wygrane przedsiębiorców stanowiły rzadkość, niemniej przykładowo, na początku stycznia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF, pomimo iż nasi Klienci nie posiadali statusu konsumentów.  Wyrok w tej sprawie wydano w dniu 15.01.2021 r. (sygn. akt XXV C 995/18). Podobny sukces odnieśliśmy w kwietniu 2023 r. w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie – pozytywny dla naszych Klientów wyrok zapadł w dniu 25.04.2023 r. (sygn. akt. XXVIII C 17251/21). Z powodzeniem prowadzimy również sprawy Frankowiczów będących prawnikami, ekonomistami, pracownikami wymiaru sprawiedliwości, czy też pracownikami banków, wykazując iż wykształcenie, wiedza czy doświadczenie naszych Klientów nie pozbawia ich statusu konsumenckiego. Powyższe niezbicie dowodzi, iż know how Kancelarii jest skuteczne. Sukcesy osiągane przez nas w sprawach nietypowych stanowią nie tylko satysfakcję, ale również motywację do dalszych działań.

Transparentność wynagrodzenia Kancelarii

Ważnym elementem wyboru kancelarii frankowej są warunki finansowe. Istotne jest, aby warunki te były przejrzyste i transparentne. Wielokrotnie bowiem zdarzało się, że firmy działające jako sp. z o.o. bądź S.A. stosowały niejasne zasady wynagrodzenia np. success fee liczonego jako procent od korzyści, przy czym korzyść nie była jasno zdefiniowana. Przy tym, należy zwrócić uwagę, czy kancelaria nie pobiera dodatkowych, ukrytych opłat. Na rynku występują bowiem podmioty, które pobierają od klientów jako wynagrodzenie także odsetki ustawowe zasądzone przez Sąd (albo „procent od odsetek”) bądź przewidują opłaty za pewne czynności (np. za sporządzanie pewnych pism procesowych bądź za pracę analityka itp.).

Jako Kancelaria Radców Prawnych, działająca w najbardziej klasycznej formule spółki jawnej (w której wszystkimi wspólnikami są radcowie prawni), stosujemy transparentne warunki wynagrodzenia.  Wszystkie kwoty wynagrodzenia wskazywane w składanych przez nas ofertach są stałymi kwotami wyrażonymi jako kwoty brutto, a zatem zawierają już podatek VAT. Wynagrodzenie Kancelarii jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tak aby nasi Klienci od chwili powierzenia nam sprawy wiedzieli, jakie wynagrodzenie będzie należne Kancelarii w przyszłości. Nie stosujemy wynagrodzenia procentowego liczonego np. od kwoty korzyści (pojęcie „korzyści” można definiować i rozumieć na różne sposoby), bowiem w takiej sytuacji w chwili zawarcia umowy o pomoc prawną Klient nie jest w stanie obliczyć jakie koszty poniesie w przyszłości tytułem wynagrodzenia Kancelarii.

Informacje na temat prowadzonych spraw oraz uzyskanych przez Kancelarię orzeczeń

Istotnym elementem wyboru kancelarii frankowej jest weryfikacja dorobku kancelarii tj. prowadzonych spraw oraz uzyskanych przez pełnomocników orzeczeń w sprawach frankowych. Informacje publikowane przez kancelarie powinny być szczegółowe, w tym z przedstawieniem zanonimizowanych treści orzeczeń, co czyni takie informacje rzetelnymi i możliwymi do weryfikacji.

Przy wyborze Kancelarii warto wybrać tę, która prowadzi co najmniej kilkaset spraw, a w swoim dorobku posiada co najmniej kilkaset wyroków. Trzeba przy tym zwracać szczególną uwagę na podmioty – najczęściej działające w formie sp.  z o.o. bądź S.A. – które niejednokrotnie wprowadzają w błąd co do ilości uzyskanych orzeczeń. Okoliczność tę w prosty sposób można zweryfikować poprzez sprawdzenie, ile wyroków zostało opublikowanych na stronie internetowej takiej kancelarii albo poprzez zwrócenie się o udostępnienie listy wyroków. 

Nasza Kancelaria publikuje na swojej stronie internetowej, jak w i mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) informacje na temat uzyskiwanych przez nas wyroków, wskazując sąd orzekający, sygnaturę sprawy oraz osobę prowadzącą sprawę z ramienia Kancelarii. Wskazujemy również informacje na temat sposobu rozstrzygnięcia (co ustalenia nieważności umowy, zasądzenia odsetek ustawowych itp.), czy też niuansów prawnych jakie wystąpiły w danej sprawie. Dzięki temu pokazujemy z jakimi problemami mierzymy się w prowadzonych przez nas sprawach.

Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię

Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska sp. j.  świadczy pomoc prawną wszystkim podmiotom uwikłanym w toksyczne kredyty z udziałem waluty obcej. Zaufało nam już ponad 1500 Frankowiczów. Nie jesteśmy wielką korporacją, co sprawia, że naszym Klientom możemy zapewnić indywidualne podejście do każdej sprawy, a współpraca zawsze odbywa się na linii „Klient – jego pełnomocnik”.  Nasza Kancelaria składa się z zespołu kilkunastu wyspecjalizowanych prawników (w zdecydowanej większości radców prawnych) posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących kredytów indeksowanych/denominowanych do walut obcych. Klienci majągwarancję, że ich sprawą od początku do końca będzie zajmował się osobiście wyznaczony radca prawny. 

Na stronie internetowej Kancelarii https://radcowie-prawni.waw.pl/ dostępne są liczne publikacje dotyczące materii kredytów frankowych. Jesteśmy również obecni w mediach społecznościowych na LinkedIn oraz na Facebooku.

Możliwość komentowania W jaki sposób dokonać wyboru kancelarii frankowej do walki z bankiem? została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!