Kancelaria Radców Prawnych

Konrad Korzybski

Radca prawny – wspólnik
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Kilkanaście lat doświadczenia zawodowego, w tym ponad sześć w zakresie problematyki kredytów pseudofrankowych.
Całkowicie niezbadanym ówcześnie zagadnieniem kredytów waloryzowanych do walut obcych zajął się już w 2016 roku, szykując się do podjęcia sądowej batalii w sprawie własnego kredytu pseudofrankowego zaciągniętego w Banku BPH S.A. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy w chwili obecnej prowadzi sprawy kilkuset frankowiczów, skutecznie reprezentując klientów w procesach zmierzających do uwolnienia się od toksycznych kredytów pseudowalutowych.
W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów w każdym aspekcie świadczonej pomocy prawnej. Szczególną dbałość przywiązuje do pełnej transparentności i bezpośredniego kontaktu z klientem, uważając że tylko w ten sposób klient może zyskać pewność, że jego sprawa powierzona została w dobre ręce.
Fakty:

Marcin Wojciński

Radca prawny – wspólnik
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Kilkanaście lat doświadczenia procesowego. Od 2016 roku zajmuje się zagadnieniem kredytów pseudofrankowych.
Wadliwość kredytów pseudowalutowych dostrzegł na długo przed tym, zanim rozgorzała na ten temat szersza debata publiczna. Jako procesualista szczególną pasją jest dla niego reprezentowanie klientów na sali sądowej, gdzie dzięki gruntownej znajomości problematyki „frankowej” udaje mu się uzyskać dla kredytobiorcy korzystne rozstrzygnięcie nawet w najtrudniejszych i najbardziej nietypowych sprawach.

Wychodzi z założenia, że zawód radcy prawnego wiąże się z nieustannym poszerzaniem wiedzy, samodyscypliną oraz umiejętnością stawiania czoła nowym wyzwaniom. Cechuje go indywidualne podejście do każdego klienta – ma pełną świadomość, że sprawa, którą powierza mu kredytobiorca, ma z reguły bardzo duże znaczenie dla jego dalszego życia i przyszłych zamierzeń.

Sukces zawodowy wiąże się z nieustannym poszerzaniem wiedzy, samodyscypliną oraz umiejętnością stawiania czoła nowym wyzwaniom, które są zarazem źródłem satysfakcji z każdej wygranej sprawy oraz udzielonej pomocy. W codziennej pracy stawia na indywidualne podejście i dbałość o interesy każdego klienta – wynik sprawy często wpływa przecież na jego dalsze życie lub sukces jego firmy.  

Na co dzień pracuje z niesłabnącą pasją i zamiłowaniem do prawa. Drogę kariery zawodowej od zawsze toruje mu pełne poszanowanie zasad etyki zawodowej i nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Każdy klient zwracający się z prośbą o pomoc i poradę prawną może liczyć na jego pełne zaangażowanie i profesjonalizm.

Fakty:

Maria Kozłowska

Radca prawny
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Została prawniczką z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby pomagać. W sytuacjach, gdy potrzebny jest ktoś, kto o Państwa zadba – wywalczy opiekę nad ukochanymi dziećmi czy odszkodowanie po wypadku.
Po drugie, żeby wspomagać rozwój. Doradzając małym i średnim firmom, jak chronić ich pomysły czy jak się zabezpieczyć prowadząc sklep internetowy, wspomaga ich rozwój i ma w nim swój udział.
To daje jej satysfakcję i energię, by pracować dla Państwa z jeszcze większym zaangażowaniem i pasją.

Fakty:

Maciej Dujka

Radca prawny
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Zagadnieniem klauzul niedozwolonych zajmuje się od 2016 roku, natomiast tematyką kredytów pseudowalutowych od roku 2017.
Jako pasjonat ochrony praw konsumenta prowadzenie spraw „frankowych” sprawia mu ogromną przyjemność i jest powodem dużej satysfakcji. Nie boi się innowacyjnych rozwiązań, regularna analiza bieżącego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów polskich wielokrotnie była dla niego asumptem do polepszania stosowanej przez siebie linii argumentacyjnej, niewątpliwe z korzyścią dla reprezentowanych przez niego klientów.
Wykonując zawód skupia się na maksymalnej ochronie interesu klienta, które – przy uwzględnieniu zasad etyki zawodowej – postrzega jako najwyższe dobro. Charakteryzuje go nieszablonowe spojrzenie i niezwykła łatwość znajdowania nowatorskich rozwiązań nawet najbardziej złożonych problemów. W kontaktach z klientem szczególną uwagę przykłada do jasności przekazywanych informacji, rzetelności i pełnej dostępności.
Fakty:

Miłosz Filip

Radca prawny
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Zagadnieniem kredytów pseudofrankowych zajmuje się od 2017 roku, nieustannie pogłębiając swoją wiedzę, z której z powodzeniem czerpie prowadząc obecnie ponad dwieście spraw „frankowych”. Gorący zwolennik nieustannej rozbudowy stosowanej argumentacji, opartej o bieżącą analizę aktualnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów polskich. Stoi na stanowisku, że w nadchodzących latach rzetelna wiedza z zakresu prawa wspólnotowego oraz znajomość orzecznictwa TSUE (nie tylko w głośnych sprawach polskich), będą kluczowe dla skutecznej reprezentacji kredytobiorców, posiadających kredyty z odniesieniem do waluty obcej.
Uważa, że radca prawny, jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego wypełnia szczególną misję społeczną, albowiem jest to zawód powołany do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Obrawszy tę ścieżkę kariery zawodowej od wielu lat służy pomocą swoim klientom, z najwyższą dokładnością starając się zabezpieczać ich żywotne interesy.
Fakty:

Karolina Kuleta

Radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Problematyką kredytów pseudofrankowych zajmuje się od momentu podjęcia współpracy z kancelarią. Obok spraw związanych z ochroną praw konsumenta, specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, prawie zobowiązań i postępowaniach nieprocesowych. Doświadczenie w obszarze swojej specjalizacji zyskała reprezentując klientów w kilkuset sporach sądowych.
Nie ukrywa, że praca daje jej ogromną satysfakcję. Stoi na stanowisku, że rzetelne wykonywanie zawodu radcy prawnego musi wiązać się ze szczególnym naciskiem na poszanowanie zasad etyki zawodowej oraz oparciu relacji z klientem na szacunku, empatii, szczerości i całkowitej transparentności zasad współpracy i podejmowanych w imieniu klienta działań.
Fakty:

Maciej Rączkowski

Radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

W jego ocenie zawód radcy prawnego jako zawód zaufania publicznego wiąże się przede wszystkim z ogromną odpowiedzialnością za dobro Klienta, którego interes należy uważać zawsze za wartość nadrzędną. Kierując się tą zasadą stara się wykonywać swoje obowiązki w sposób rzetelny, terminowy i z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług. Uważa przy tym, że każda powierzona sprawa z zasady wiąże się z pewnym ryzykiem, zaś podstawową rolą odpowiedzialnego pełnomocnika jest jego minimalizacja poprzez zastosowanie odpowiedniego podejścia oraz fachowość w działaniu.

Postrzegając zawód prawnika w ten sposób, szczególnie istotną rolę pełni doświadczenie, które zdobyć można wyłącznie poprzez codzienną praktykę – właśnie z tej przyczyny pracę zawodową postanowił podjąć już na drugim roku studiów prawniczych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się obecnie przede wszystkim problematyka kredytów pseudowalutowych (którą zajmuje się już od kilku lat) oraz szeroko rozumiane prawo zobowiązań – zarówno w zakresie obsługi przedsiębiorców jak i konsumentów.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prywatnie interesuje się historią (ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej połowy XX w.) oraz piłką nożną.

Kamil Śledź

Adwokat

Zawód prawnika wykonuje od 2013 roku. Już podczas studiów ukierunkował swoje zainteresowania na prawo cywilne, zarówno materialne, jak i procesowe, nieustannie poszerzając od tego czasu swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracę dyplomową z zakresu postępowania cywilnego. Pracując przez kilka lat na stanowisku asystenta sędziego w wydziale cywilnym sądu rejonowego, zdobył niezwykle cenne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego, postępowania cywilnego oraz postępowania egzekucyjnego. Doświadczenie to, połączone z praktycznym poznaniem metodyki pracy sędziego pozwala mu w wykonywanym zawodzie adwokata zawsze dążyć do opracowania optymalnej strategii, mając na względzie przede wszystkim interes oraz dobro Klienta. Decydując się na wykonywanie zawodu adwokata, kierował się przede wszystkim chęcią pomocy innym w rozwiązywaniu ich problemów natury prawnej, które często generują ogromny stres oraz niepewność. Dlatego też do każdego zlecenia podchodzi indywidualnie, starając się wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie, kładąc przy tym nacisk na fachowość, rzetelność oraz jasność przekazywanych informacji. Swoje obowiązki zawsze stara się wykonywać sumiennie, terminowo oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.

Prywatnie uwielbiam podróże, góry, snowboard, ponadto pasjonuję się lotnictwem, fascynują mnie zjawiska atmosferyczne i astronomiczne, które często amatorsko fotografuję.

Adam Kaczmarzyk

Adam Kaczmarzyk

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Problematyką kredytów pseudofrankowych zainteresował się już w trakcie studiów. Z tego powodu, niezwłocznie po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie w 2021 roku, podjął pracę zawodową ukierunkowaną w tym przedmiocie, reprezentując kredytobiorców na salach sądowych w całej Polsce.

Już w okresie studiów, mając na uwadze przyszłe plany zawodowe, przy tym interesując się szeroko pojętą sztuką argumentacji publicznej, wielokrotnie brał udział jako uczestnik organizowanych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców tzw. debat oksfordzkich,  będących formą publicznej dyskusji nad wybranymi zagadnieniami, osiągając w tym zakresie liczne sukcesy (w tym uzyskując satysfakcjonujące wyniki w ramach Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich).

W trakcie studiów doświadczenie zawodowe zdobywał nie tylko praktykując w kancelariach radców prawnych, ale również w prokuraturze, czy wykonując pracę w kancelarii komorniczej (zyskując zatem również wiedzę w zakresie postępowania egzekucyjnego).

Swoje horyzonty poszerzał także zajmując się problematyką spraw odszkodowawczych.

Ponad wszystko stawia interes klienta i troskę o jego dobro, zaś wykonywaną przez siebie pracę traktuje jako misję niesienia pomocy innym.

 

Prywatnie pasjonat sportu (wielokrotny uczestnik młodzieżowych mistrzostw regionalnych oraz mistrzostw Polski w pływaniu), e-sportu oraz amator zdrowego odżywiania.

Magdalena Kociszewska

Asystent prawny
Nieoceniona pomoc administracyjna kancelarii. Na co dzień dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zapewnia sprawny obieg dokumentów i korespondencji z klientami, sądami oraz organami administracji publicznej. Dodatkowo koordynuje prawidłowość wewnętrznego obiegu informacji, a także istotnie wspiera zespół prawny w zakresie organizacji codziennej pracy kancelarii.

W 2014 r. ukończyła Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, uzyskując w ten sposób tytuł magistra prawa. W trakcie studiów interesowała się w szczególności postępowaniem egzekucyjnym i mediacją.

Fakty:
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!