Kancelaria Radców Prawnych

millennium bank wyroki w sprawach frankowych
Aktualności

Sądy odmawiają odrzucenia pozwów indywidualnych wnoszonych p-ko Millennium przez członków pozwu grupowego I C 1281/15!

Miło nam poinformować o kolejnych uzyskiwanych przez Kancelarię postanowieniach sądów powszechnych, odmawiających Bankowi Millennium odrzucenia pozwu indywidualnego (o ustalenie nieważności/nieistnienia stosunku prawnego i zapłatę) wnoszonego przez Kancelarię w imieniu członków pozwu grupowego.

I tak, w sprawie I C 946/23 Sąd Okręgowy w Siedlcach (SSO Andrzej Kirsch) w postanowienia z dnia 02.01.2024 r. odmówił odrzucenia pozwu indywidualnego naszych Klientów.

Podobne stanowisko zajął Sąd Okręgowy Warszawa-Prawa w Warszawie w postanowieniu z dnia 30.01.2024 r. oddalając wniosek Banku Millennium o odrzucenie pozwu indywidualnego (I C 3352/23, SSO Agnieszka Gradowska-Okrój).

Sąd uznają za zasadną argumentację Kancelarii co do dopuszczalności pozwu indywidualnego, mimo uczestnictwa w pozwie grupowym p-ko Bankowi Millennium.

W pozwie zbiorowym (I C 1281/15 ; I ACa 559/23) Miejski Rzecznik Konsumentów wniósł o ustalenie, że pozwany Bank Millennium S. A. ponosi odpowiedzialność wobec kredytobiorców z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w zakresie różnicy pomiędzy świadczeniem faktycznie pobranym, a świadczeniem, jakie powinien bank pobrać, gdyby nie były stosowane klauzule indeksacyjne, które są abuzywne. W pozwie grupowym żąda się zatem ustalenia odpowiedzialności banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w odniesieniu do tzw. „odfrankowienia”. Tymczasem w pozwie indywidualnym wnosi się o ustalenie nieważności umowy kredytu (tudzież o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z nieważnej umowy kredytu) oraz o zasądzenie zwrotu świadczenia nienależnego spełnionego przez kredytobiorców na rzecz banku wobec nieważności całej umowy, natomiast nie formułuje się już roszczenia o tzw. „odfrankowienie”. Co istotne, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 września 2020 roku (III CZP 87/19) stanął na stanowisku, że roszczenie o tzw. „odfrankowienie” jest roszczeniem odrębnym od roszczenia o ustalenie nieważności umowy, wskazując że: „Żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 3851 k.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 k.c.).”. Tym samym, roszczenia chodzone w pozwie indywidualnym, jak i w pozwie grupowym nie są przedmiotowo tożsame.

W ramach Kancelarii r.pr. Miłosz Filip reprezentuje w pozwach indywidualnych wytoczonych Bankowi Millennium S.A około 60 członków pozwu grupowego.

Jako Kancelaria nie boimy się spraw nieoczywistych, a do takich niewątpliwie należy pozew indywidualny (m.in. o ustalenie nieważności umowy) wytoczony przez członka pozwu grupowego. Aktualnie prowadzimy ok. 60 spraw w pozwach indywidualnych wytoczonych przez członków pozwu grupowego, przy czym już w kilkunastu sprawach uzyskaliśmy zabezpieczenie roszczeń, a w kilku wyroki – mimo wiedzy sądu co do uczestniczenia w pozwie grupowym.

Co dla nas najistotniejsze, do chwili obecnej w prowadzonych przez nas sprawach żaden z sądów nie odrzucił pozwu indywidualnego naszego Klienta. 

Jednocześnie trzeba jednak pamiętać, że jak w każdej sprawie cywilnej, tak i w sprawie wytoczonej przez członka pozwu grupowego, może zachodzić ryzyko, niemniej Kancelaria posiada stosowną argumentację prawną co do dopuszczalności pozwu indywidualnego p-ko Bankowi Millennium.

W tych okolicznościach, do decyzji członków pozwu grupowego pozostaje czy wystąpić na drogę indywidualnej walki z bankiem, za czym przemawia w szczególności możliwość szybkiego uzyskania zabezpieczenia roszczenia oraz korzystnego rozstrzygnięcia w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu. Nie wszystkie bowiem sądy negują możliwość wytaczania powództw indywidualnych przez członków pozwu grupowego.

Autor: r.pr. Miłosz Filip , e-mail: [email protected]

odmowa odrzucenia pozwu
odmowa odrzucenia pozwu
Możliwość komentowania Sądy odmawiają odrzucenia pozwów indywidualnych wnoszonych p-ko Millennium przez członków pozwu grupowego I C 1281/15! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!