Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia. Składy odwoławcze Wydziału Frankowego ujednolicają orzecznictwo.

W ostatnim czasie w tzw. Wydziale Frankowym ukształtowała się linia orzecznicza, wedle której w sytuacji, gdy kredytobiorcy spełnili świadczenie nienależne w kwocie wyższej niż uzyskana kwota tytułem kapitału kredytu, przysługuje im interes prawny przemawiający za zasadnością udzielenia zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu na czas trwania procesu. Mimo tego, nieliczni sędziowie potrafią jeszcze orzekać odmiennie. Z pomocą przychodzą składy odwoławcze Wydziału Frankowego rozpoznające zażalenia poziome, które ujednolicają orzecznictwo na korzyść kredytobiorców.

Najlepszym przykładem jest prowadzona Kancelarię sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. dot. kredytu indeksowanego do CHF, w której Sąd I instancji pierwotnie nie udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia roszczenia, mimo iż ci spłacili na rzecz banku świadczenie nienależne wyższe niż uzyskany kapitał. Niemniej, skład odwoławczy Wydziału Frankowego w osobie SSR de;. Agnieszki Kossowskiej postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 r. (XXVIII Cz 40/21) uwzględnił wniesione przez Kancelarię zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia oraz – zmieniając postanowienie Sądu I instancji – wstrzymał kredytobiorcom obowiązek spłat rat kredytu na czas trwania procesu.

Powyższe potwierdza skuteczność stosowanej przez Kancelarię argumentacji, wywodzącej zasadność udzielenia zabezpieczenia roszczenia z konieczności zapewnienia kredytobiorcom tymczasowej ochrony wynikającej z Dyrektywy 93/13 – tym bardziej w sytuacji spłaty świadczenia nienależnego wyższego niż kwota uzyskanego kredytu, co aprobuje orzecznictwo tzw. Wydziału Frankowego.

Dzięki tego rodzaju kompleksowemu podejściu do problematyki kredytów waloryzowanych do waluty obcej, w ostatnim czasie otrzymujemy lawinę pozytywnych rozstrzygnięć czy to w zakresie wniosków o zabezpieczenie roszczeń czy też orzeczeń finalnie rozstrzygających proces, czego dowodem są coraz liczniej pojawiające się na łamach BLOGA Kancelarii artykuły.

Autor: Miłosz Filip, radca prawny

 

Możliwość komentowania Wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia. Składy odwoławcze Wydziału Frankowego ujednolicają orzecznictwo. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!