Konrad Korzybski

radca prawny – wspólnik

Od wielu lat wykonuję zawód radcy prawnego, poprzedzony wieloletnią edukacją prawniczą i ukończeniem aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jako współzałożycielowi Kancelarii przyświecał mi jeden zasadniczy cel – przełamywanie barier związanych z dostępnością do profesjonalnej obsługi prawnej dla każdego. W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów w każdym aspekcie wykonywanej pracy. Zapewniam najwyższy poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu zleceń. Za swój największy atut uważam doświadczenie procesowe, zdobyte w ramach prowadzenia ponad pięciuset spraw sądowych.

Fakty:

 • specjalizuję się w prowadzeniu sporów sądowych, postępowań w zakresie roszczeń dekretowych, w sprawach odszkodowawczych, w sprawach kredytów frankowych oraz roszczeń dotyczących polisolokat.
 • zainicjowałem i współtworzę program darmowej pomocy prawnej dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej o nazwie „Prawnik Pierwszego Kontaktu”, który obejmuje w chwili obecnej 10 podwarszawskich gmin umożliwiając ich mieszkańcom dostęp do profesjonalnej i nieodpłatnej pomocy prawnej.
 • elementy strategicznego myślenia fascynują mnie nie tylko w pracy ale i poza nią, dlatego pasjonuję się historią, a także nowożytną myślą filozoficzną ze szczególnym uwzględnieniem logiki i erystyki. Postrzegam proces jako sztukę prowadzenia sporu tak, aby wygrać w oczach osób rozstrzygających.

Marcin Wojciński

radca prawny – wspólnik

Już od wielu lat wykonuję zawód prawnika. Zawód, który wiąże się z nieustannym poszerzaniem wiedzy, samodyscypliną oraz umiejętnością stawiania czoła nowym wyzwaniom, który zarazem przynosi mi nieopisaną satysfakcję z każdej wygranej sprawy oraz udzielonej pomocy. Na tle tysięcy innych prawników wyróżnia mnie  indywidualne podejście i dbałość o interesy każdego klienta. Sprawy, którymi się zajmuję, często wpływają na dalsze życie klienta czy sukces jego firmy, dlatego też zależy mi na tym, żeby być skutecznym wsparciem. Wszystko to sprawia, że pracuję z niesłabnącą pasją i zamiłowaniem do prawa. Drogę kariery zawodowej od zawsze toruje mi pełne poszanowanie zasad etyki zawodowej i nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Każdy klient zwracający się do mnie o pomoc i poradę prawną może liczyć na moje pełne zaangażowanie i profesjonalizm

Fakty:

 • Ukończyłem szkołę średnią w USA, dzięki czemu posiadłem nie tylko biegłą znajomość języka angielskiego, ale także zdobyłem liczne doświadczenia, które mnie ukształtowały i wykreowały niekonwencjonalne podejście do rozwiązywania problemów
 • Kilkaset sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, budowlanego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego pozwoliło mi na uzyskanie nieocenionego doświadczenia procesowego, z którego wymierne korzyści czerpią wszyscy klienci Kancelarii.
 • poza prawem moją pasją jest narciarstwo, nurkowanie i sporty ekstremalne. Uczęszczałem do szkoły o profilu sportowym i zdobyłem patent sternika.

Maria Kozłowska

radca prawny

Zostałam prawniczką z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby pomagać. W sytuacjach, gdy potrzebny jest ktoś, kto o Państwa zadba – wywalczy opiekę nad ukochanymi dziećmi czy odszkodowanie po wypadku.
Po drugie, żeby wspomagać rozwój. Doradzając małym i średnim firmom, jak chronić ich pomysły czy jak się zabezpieczyć prowadząc sklep internetowy, wspomagam ich rozwój i mam w nim swój udział.
To daje mi satysfakcję i energię, by pracować dla Państwa z jeszcze większym zaangażowaniem i pasją.

Fakty:

Maciej Dujka

radca prawny

Zawód radcy prawnego to nie tylko moja praca, lecz także pasja. Tym samym nieustannie pogłębiam swoją wiedzę, w szczególności poprzez analizę najnowszego orzecznictwa zarówno sądów polskich, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego zapatrywania na interpretację przepisów prawa, muszą być także uwzględniane przez sądy w Polsce. Wykonując zawód, kieruję się wyłącznie interesem Klienta, który stanowi dla mnie najwyższe dobro, przy uwzględnieniu zasad etyki zawodowej. W toku aplikacji współpracowałem z wieloma kancelariami, obsługującymi osoby fizyczne oraz przedsiębiorców, co pozwoliło mi na opanowanie szeregu instytucji prawnych, zarówno w zakresie prawa korporacyjnego, jak i prawa procesowego. Znajomość tychże instytucji oraz umiejętność ich optymalnego łączenia i wykorzystania, w sprawie powierzonej przez Klienta, pozwala mi na szybkie i skuteczne rozwiązanie nawet najbardziej złożonych problemów, często unikając wieloletnich i kosztownych procesów sądowych. W kontaktach z Klientem szczególną uwagę przykładam do jasności przekazywanych informacji, rzetelności oraz dostępności.

Specjalizacje:

 • prawo zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odszkodowawczej oraz tzw. klauzul abuzywnych (kilkaset przeprowadzonych sporów),
 • prawo administracyjne, w tym występowanie przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
 • obsługa przedsiębiorców, zarówno prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji – magister prawa,
 • aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Do obszaru moich zainteresowań należy także psychologia oraz filozofia.

Miłosz Filip

radca prawny

Jestem radcą prawnym posiadającym bogate doświadczenie w obsłudze klientów instytucjonalnych oraz osób fizycznych. Zawód radcy prawnego jest moją pasją, co przekłada się na jakość usług, które świadczę.

Uważam, że radca prawny, jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego wypełnia szczególną misję społeczną. Jest to zawód powołany do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Obrawszy tę ścieżkę kariery zawodowej od wielu lat służę pomocą swoim Klientom, z najwyższą starannością dbając o ich interesy. Do każdej powierzonej mi sprawy podchodzę indywidualnie, co pozwala mi dostrzegać optymalne rozwiązania. Przez wiele lat z sukcesami doradzałem podmiotom rynku ubezpieczeniowego. Dzięki temu znakomicie odnajduję się w sprawach z zakresu ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych (obowiązkowych oraz dobrowolnych), w tym ubezpieczeń komunikacyjnych, a także w sprawach wynikających z błędów w sztuce medycznej.

Posiadam doświadczenie w obszarach prawa takich jak prawo zobowiązań, w tym w zakresie spraw dotyczących kredytów walutowych; prawo administracyjne oraz prawo gospodarcze.

Jestem Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego . Po ukończeniu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie złożyłem egzamin zawodowy z wynikiem wyróżniającym.

Prywatnie jestem fotografem amatorem, wielkim fanem zespołu Queen i szefem kuchni w swoim domu.

Karolina Kuleta

radca prawny

Chociaż zawód prawnika wykonuję już od siedmiu lat i mam za sobą kilkaset przeprowadzonych sporów sądowych, to każdego dnia odkrywam nowe, fascynujące aspekty mojej pracy, które napędzają mnie do dalszego działania i pozwalają z niesłabnącym entuzjazmem angażować się w kolejne wyzwania. Od wielu lat świadczę pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, spółek oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Specjalizuję się w prowadzeniu postępowań sądowych, prawie cywilnym oraz sprawach z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Największą satysfakcję z pracy daje mi radość moich Klientów po zakończonej sprawie oraz poczucie, że mogłam stanowić dla nich wsparcie w trudnych, nierzadko bardzo stresujących chwilach. W kontaktach z Klientami kładę szczególnie duży nacisk na poszanowanie zasad etyki zawodowej oraz oparcie relacji na szacunku, empatii, szczerości oraz całkowitej przejrzystości zasad współpracy i przystępności przekazywanych informacji. Każda powierzona mi sprawa stanowi dla mnie nobilitację i dowód szczególnego zaufania, dlatego też do każdego Klienta podchodzę indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Fakty:

 • Ukończyłam z wyróżnieniem Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 • Prywatnie fascynuje mnie psychologia oraz literatura rosyjska XIX i XX w.

Maciej Rączkowski

aplikant radcowski

W mojej ocenie zawód prawnika jako zawód zaufania publicznego wiąże się przede wszystkim z ogromną odpowiedzialnością za dobro Klienta, którego interes należy uważać zawsze za wartość nadrzędną. Kierując się tą zasadą staram się wykonywać powierzone mi obowiązki w sposób rzetelny, terminowy i z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług. Uważam bowiem, że każda powierzona sprawa z zasady wiąże się z pewnym ryzykiem, zaś podstawową rolą odpowiedzialnego pełnomocnika jest jego minimalizacja poprzez zastosowanie odpowiedniego podejścia oraz fachowość w działaniu. Postrzegając zawód prawnika w ten sposób, szczególnie istotną rolę pełni doświadczenie, które zdobyć można wyłącznie poprzez codzienną praktykę – właśnie z tej przyczyny pracę zawodową podjąłem już na drugim roku studiów prawniczych. W obszarze moich zainteresowań znajduje się przede wszystkim szeroko rozumiane prawo zobowiązań – zarówno w zakresie obsługi przedsiębiorców jak i konsumentów.
Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a obecnie aplikantem trzeciego roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Prywatnie interesuję się historią (ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej połowy XX w.) oraz piłką nożną.

Magdalena Kociszewska

asystent prawny

W czerwcu 2014 r. ukończyłam Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie uzyskując tytuł magistra prawa. Począwszy od września 2016 r. jestem asystentem prawnym w Kancelarii Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska Sp.j. W trakcie studiów interesowałam się prawem cywilnym, a w szczególności postępowaniem egzekucyjnym oraz mediacją. Moje artykuły dotyczące postępowania mediacyjnego, na gruncie prawa polskiego jak i amerykańskiego cyklicznie ukazywał się w kwartalniku „Mediator”. Ponadto w czasie studiów odbywałam liczne praktyki w Sądzie Rejonowym w Otwocku jak i w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Otwocku. W 2017 r. rozpoczęłam studia podyplomowa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu prawa i ekonomii rynku kapitałowego.

 • Na co dzień w Kancelarii dbam o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zapewniam sprawny obieg dokumentów i korespondencji pomiędzy Kancelarią, Klientami oraz Sądami i organami administracji publicznej.
 • Ponadto koordynuje prawidłowość wewnętrznego obiegu informacji, a także istotnie wspieram Partnerów w zakresie organizacji codziennej pracy Kancelarii.
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa