Kredyty frankowe – jak skutecznie walczyć z Bankiem?

 • Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących umów z klauzulami indeksacyjnymi oraz denominowanymi
 • pierwszym krokiem jest zaproponowanie ugody z Bankiem, zabezpieczającej interesy Klienta
 • analizujemy wszystkie możliwe roszczenia w umowie Klienta; często niedozwolone klauzule umowne dotyczą również ubezpieczenia niskiego wkładu lub ubezpieczenia kredytu
 • cechuje nas dogłębna znajomość aktualnego orzecznictwa sądów polskich, orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wyznaczają linię postępowania oraz stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Od ponad dekady wielu frankowiczów toczy nierówną walkę z bankami. Umowy kredytowe indeksowane bądź denominowane w CHF zawarte w momencie, gdy kurs franka szwajcarskiego do złotówki był bardzo korzystny, po latach stały się największym problemem setek tysięcy Polaków. Choć produkty oferowane przez banki uznano za „toksyczne”, dotąd nie wypracowano rozwiązania systemowego, które poprawiłoby sytuację frankowiczów. Jedynym sposobem poprawy własnej sytuacji jest wystąpienie na drogę sądową przeciwko instytucji, która udzieliła kredytu we frankach.

Pułapka tanich kredytów

Problem kredytów frankowych rangę ogólnopolską osiągnął w pierwszej dekadzie XXI wieku. Banki oferowały swoim klientom możliwość zawarcia kredytów we franku szwajcarskim – korzystnie oprocentowanych, a więc bardziej opłacalnych niż kredyty złotówkowe. Problem polegał jednak na tym, że banki często nie informowały swoich klientów o ryzyku związanym ze wzrostem kursu szwajcarskiej waluty. Kredyty reklamowane jako tanie i bezpieczne, szybko okazały się największym koszmarem frankowiczów. Umocnienie się CHF spowodowało skokowy wzrost wartości kredytu – pomimo regularnych i uczciwie spłacanych rat, kredytobiorcy zostali zobowiązani do zwrotu znacznie wyższej całościowej sumy kredytu (nawet o kilkaset tysięcy złotych).

Według oficjalnych statystyk sam problem z kredytami we frankach dotyczy obecnie niespełna miliona osób. Jeden z najczęściej podnoszonych przez frankowiczów argumentów to fakt, że nie byli oni należycie informowani o ryzyku związanym ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Stanowisko kredytobiorców spotkało się ze zrozumieniem wielu instytucji. Swoje stanowisko w tej sprawie wyrazili Prezes UOKIK, Rzecznik Finansowy czy też Rzecznik Praw Obywatelskich. Nadzieję na poprawę losu rozbudziły wśród frankowiczów korzystne orzeczenia Sądu Najwyższego, a także wyrok TSUE z 3 października 2019 roku, który dotyczył polskiej sprawy frankowej C-260/18.

Postępowanie przeciwko bankom – jakie są Twoje możliwości?

Orzeczenie TSUE otwiera drogę do odwalutowania kredytu lub do unieważnienia całej umowy kredytowej, jeśli zostały w niej zawarte klauzule abuzywne. Zanim więc zdecydujesz się wstąpić na drogę sądową, konieczne jest dokładne przeanalizowanie umowy na udzielenie kredytu. Rzeczowa analiza dokumentu umożliwi ocenę, czy jest realna szansa na wygranie sporu z bankiem. Pozwoli też podjąć decyzję, które rozwiązanie będzie korzystniejsze – unieważnienie umowy czy „odfrankowienie” kredytu.

Jakie korzyści płyną z pozwania banku w sprawie kredytów frankowych?

W ramach procesu sądowego można wiele osiągnąć dzięki wystąpieniu przeciwko bankowi, w którym kredytobiorca zaciągnął kredyt frankowy. Przede wszystkim w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez sąd można zyskać m.in.:

 • wolność od kredytu – w przypadku unieważnienia umowy kredytu rozliczeniu podlega wyłącznie kwota w złotych polskich bez prowizji, odsetek i innych kosztów,
 • kwotę nadpłaconego kredytu – jeśli suma dokonanych spłat kapitału, odsetek, prowizji i innych kosztów przekroczyła wysokość kwoty otrzymanego kredytu, bank zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty w pełnej wysokości,
 • obniżenie ogólnego salda zadłużenia – dzięki wygranej sprawie związanej z kredytami frankowymi można również obniżyć ogólne saldo (całkowitą sumę), która pozostała do spłaty do końca okresu trwania kredytu,
 • zmniejszenie wysokości przyszłych rat – oprócz zmniejszenia ogólnego salda zadłużenia odwalutowanie kredytu powoduje, iż kwota przyszłych rat ulega znaczącemu zmniejszeniu.

Pomożemy Ci w walce z bankiem!

Dlaczego po orzeczeniu TSUE banki nie zaproponowały klientom systemowego rozwiązania kwestii kredytów w CHF? Z jednej strony można przypuszczać, że banki liczą na to, że zdecydowana większość kredytobiorców nie podejmie jakiejkolwiek aktywności w tej sprawie i nadal będą płacić raty, na których instytucja zarobi.

Zdajemy sobie sprawę, że wytoczenie pozwu przeciwko instytucji finansowej może budzić uzasadnione obawy. Jesteśmy jednak przekonani, że dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w prowadzeniu spraw związanych z kredytami we frankach, uda nam się doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału. Ze swej strony oferujemy:

 • kompletną i dogłębną analizę umowy – w przypadku postępowań o unieważnienie umowy kredytowej lub „odfrankowienie” kredytu najważniejsza jest analiza umowy zawartej z bankiem. Skuteczność postępowania przed sądem uzależniona jest od indywidualnego rozpoznania każdej sprawy i przygotowania mocnych argumentów dotyczących konkretnego przypadku;
 • ocenę opłacalności przyjętej ścieżki postępowania – kredytobiorca może dążyć do takiego rozwiązania sporu z bankiem, które będzie dla niego najbardziej korzystne. Dla jednych będzie to unieważnienie umowy z bankiem, dla innych odwalutowanie kredytu. Wspólnie przeanalizujemy, jaki wyrok będzie najbardziej opłacalny w Twojej sytuacji.
 • pomoc w sporządzaniu wszelkiego rodzaju wniosków i formalności – oprócz analizy i oceny poprawności umowy kredytowej sporządzimy wszelkie wnioski formalne, które będą potrzebne w trakcie procesu sądowego czy też w kontaktach z bankiem;
 • zaproponowanie ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego – taka ugoda przede wszystkim ma chronić interesy klienta, a z drugiej strony pozwala uniknąć długotrwałego procesu sądowego, przyjmując rozwiązanie korzystne dla obu stron sporu;
 • reprezentowanie Klientów w sądzie.

Dlaczego warto zaufać właśnie naszej kancelarii?

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących umów z klauzulami indeksacyjnymi i denominowanymi. Pomoc frankowiczom świadczymy już od wielu lat – jesteśmy doskonale zorientowani w orzecznictwie polskich sądów, znamy stanowiska Prezesa UOKiK, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Finansowego w kwestii sporu kredytobiorców z bankami. Śledzimy również wszelkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wyznaczają linię postępowania w przypadku postępowań przed polskimi sądami. Dotychczas przeanalizowane umowy kredytowe i przeprowadzone postępowania wyczuliły nas na wiele kwestii mających wpływ na wynik postępowań. Już na etapie analizy umowy znajdujemy wszelkie możliwe roszczenia w umowie Klienta. Często nieprawidłowe zapisy dotyczą nie tylko przeliczenia salda kredytu hipotecznego z polskich złotych na franka, ale także kwestii takich jak ubezpieczenie niskiego wkładu czy ubezpieczenie kredytu. Stwarza to dodatkowe możliwości ubiegania się o zwrot środków z konkretnego banku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Pamiętaj, że w krótkim czasie możesz uwolnić się od stresu i niepewności związanej z wahaniem kursu waluty – czasu przeznaczonego na zmartwienia nie uda Ci się odzyskać. Prześlij nam swoją umowę kredytową, by dowiedzieć się, jakie są Twoje szanse na wygranie sporu z bankiem i dowiedz się, jakie rozwiązanie może być najbardziej opłacalne dla Twoich finansów.

tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa