Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie kredytu pekao
Nasze wyroki

Kolejne prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu. Wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym !

Miło nam poinformować o kolejnym prawomocnym zabezpieczeniu roszczenia w sprawie frankowej.

W jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw przeciwko PEKAO S.A. dot. kredytu denominowanego w CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) postanowieniem z dnia 8 lipca 2021 r. (XXVIII Cz 72/21) uwzględnił wniesione przez Kancelarię zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia oraz – zmieniając postanowienie Sądu I instancji – wstrzymał kredytobiorcom obowiązek spłat rat kredytu na czas trwania procesu.

Warto przy tym wskazać, iż na kanwie opisywanej sprawy kredytobiorcy spełnili świadczenie nienależne w kwocie wyższej niż uzyskana kwota tytułem kapitału kredytu. Powyższe potwierdza skuteczność stosowanej przez Kancelarię argumentacji, wywodzącej zasadność udzielenia zabezpieczenia roszczenia z konieczności zapewnienia kredytobiorcom tymczasowej ochrony wynikającej z Dyrektywy 93/13 – tym bardziej w sytuacji spłaty świadczenia nienależnego wyższego niż kwota uzyskanego kredytu, co aprobuje orzecznictwo tzw. Wydziału Frankowego.

Dzięki tego rodzaju kompleksowemu podejściu do problematyki kredytów waloryzowanych do waluty obcej, w ostatnim czasie otrzymujemy lawinę pozytywnych rozstrzygnięć czy to w zakresie wniosków o zabezpieczenie roszczeń czy też orzeczeń finalnie rozstrzygających proces, czego dowodem są coraz liczniej pojawiające się na łamach BLOGA Kancelarii artykuły.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

Możliwość komentowania Kolejne prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu. Wygrana kredytobiorców w postępowaniu zażaleniowym ! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!