Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Kolejne nakazy zapłaty przeciwko bankom. Wydział Frankowy coraz częściej orzeka w postępowaniu upominawczym.

Miło nam poinformować, że w kolejnych z prowadzonych przez nas sprawach z powództwa kredytobiorców przeciwko bankom dot. kredytów waloryzowanych do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny orzekał w postępowaniu upominawczym i wydał nakazy zapłaty takie jak:

– nakaz zapłaty z dnia 25.11.2021 r. w sprawie XXVIII Nc 45/21 (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) przeciwko PKO BP SA. (dot. umowy kredytu z 2010 roku zawartej z NORDEA Bank Polska SA) – sprawa prowadzona jest przez r.pr. Konrada Korzybskiego,

– nakaz zapłaty z dnia 20.10.2021 r. w sprawie XXVIII C 4834/21 (SSR del. Agnieszka Kossowska) przeciwko mBank S.A. (dot. umowy kredytu z 2006 roku z tzw. starego portfela BRE Bank S.A.) – sprawa prowadzona jest przez r.pr. Miłosza Filipa.

Zgodnie z treścią w/w orzeczeń Sąd nakazał bankom, ażeby te w terminie 14 dni zwróciły na rzecz kredytobiorców całkowitą kwotę wszystkich uczynionych przez kredytobiorców świadczeń z tytułu nieważnej umowy kredytu (zgodnie z teorią dwóch kondykcji) bądź wniosły w tym terminie stosowny sprzeciw. W/w orzeczenia nie są prawomocne. W w/w sprawach umowa kredytu została całkowicie wykonana (kredyt spłacony w całości), co ponownie potwierdza, że całkowita spłata kredytu nie zamyka drogi do dochodzenia swoich praw.  

  nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczymnakaz zapłaty przeciwko mBank

Możliwość komentowania Kolejne nakazy zapłaty przeciwko bankom. Wydział Frankowy coraz częściej orzeka w postępowaniu upominawczym. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!