Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,28 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 6 grudnia 2021 roku

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, działania Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu postępowań sądowych, lecz również na analizie aktualnego orzecznictwa oraz prowadzeniu statystyk.  I tak, z informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że od momentu utworzenia tzw. Wydziału Frankowego (XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie) do dnia 6 grudnia 2021 r. tj. w okresie 8 miesięcy zapadło 407 wyroków, w tym 400 wyroków uwzględniających powództwo w całości albo w części oraz jedynie 7 wyroków oddalające powództwo. Oznacza to, iż do chwili obecnej wydano aż 98,28 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.

Na marginesie należy wskazać, że do dnia 19 sierpnia 2021 r. tj. w okresie 4,5 miesiąca zapadły jedynie 124 wyroki, w tym 120 wyroków uwzględniających powództwo w całości albo w części oraz jedynie 4 wyroki oddalające powództwo, co stanowiło 96,77 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.

Prezentowane statystyki dają podstawę do wnioskowania, że nie tylko rozstrzyganie sporów w Wydziale Frankowym nabiera tempa, ale również, że zwiększa się udział wyroków korzystnych w ogólnej liczbie zapadłych rozstrzygnięć.

Powyższe dobitnie ukazuje pozytywną tendencję orzeczniczą w sprawach dotyczących kredytów frankowych i rokuje pomyślnie na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia Sądu. Przy tym, co istotne XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie – w przeciwieństwie do niektórych innych Sądów – nie zaprzestał wydawania merytorycznych rozstrzygnięć w oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 . Czynności procesowe są podejmowane przez sędziów Wydziału Frankowego na bieżąco i mają za zadanie usprawnienie rozpoznawania tego typu spraw.

W załączeniu prezentujemy zestawienie orzeczeń XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kolejne statystyki opublikujemy już za kilka miesięcy.

Autor: Miłosz Filip, radca prawny.

Możliwość komentowania Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 98,28 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców w okresie do 6 grudnia 2021 roku została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!