Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Umowa kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium SA znów nieważna!

Wyrokiem z dnia 02.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w sprawie XXV C 2784/20 (SSR del. Adam Mitkiewicz) ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorców (teoria dwóch kondykcji) . Również i w tej sprawie Sąd podzielił istnienie interesu prawnego strony powodowej, a hipoteka będzie mogła być wykreślona bez odrębnego postępowania. Powództwo oddalono jedynie co do części żądania zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

Sprawa dotyczyła oceny umowy kredytu indeksowanego w CHF zawartej w 2007 roku z Bankiem Millennium S.A. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał m.in. że podziela w całości zarzuty co do abuzywności klauzul spreadowych zawartych w umowie, co czyni umowę niewykonalną oraz pozbawioną świadczenia głównego. Sąd zwrócił również uwagę na nieważność umowy, jako sprzecznej z ustawą wobec nieoznaczoności świadczenia (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 69 prawa bankowego).

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą: r.pr. Miłosz Filip i r.pr. Maria Kozłowska

Możliwość komentowania Umowa kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium SA znów nieważna! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!