Kancelaria Radców Prawnych

bank-millennium-wyrok-frankowy
Nasze wyroki

Wyrok w sprawie frankowej przeciwko Bankowi Millennium

Miło nam poinformować o kolejnej wygranej w prowadzonej przez Kancelarię sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Sprawa dotyczyła oceny umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w 2008 roku z Bankiem Millennium SA. Wyrokiem z dnia 26.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w sprawie II C 961/20 (SSO Barbara Pyz-Kędzierska) ustalił, że umowa kredytu jest nieważna oraz zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorcy (teoria dwóch kondykcji). Stronę przegrywającą obciążono całością kosztów procesu.

W sprawie podnoszono zarzut nieważności umowy wobec naruszenia granic swobody umów poprzez wykreowanie stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353[1] k.c.), a także iż charakter postanowień umowy dotyczących zasad ustalania kursów walut sprawia, że są one postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi). Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii, co doprowadziło do stwierdzenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenia zwrotu świadczenia nienależnego zgodnie z dominującą w doktrynie jak i orzecznictwie tzw. teorią dwóch kondykcji.

Powyższe niezbicie dowodzi, iż know how Kancelarii jest skuteczne. Zarówno w prowadzonych, jak i zakończonych przez nas sprawach sędziowie uznają, iż umowy kredytów indeksowanych/denominowanych w CHF są nieważne. Z powodzeniem prowadzimy także sprawy przedsiębiorców przeciwko bankom.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Wyrok w sprawie frankowej przeciwko Bankowi Millennium została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!