Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Prawomocna nieważność umowy kredytu BOŚ S.A. w 24 miesiące!

Miło nam poinformować o kolejnym prawomocnym wyroku wydanym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 7 lipca 2022 r. (V ACa 882/21, SSA Alicja Fronczyk), w którym Sąd Apelacyjny potwierdził, iż umowa kredytu zawarta z BOŚ S.A. jest nieważna w całości , a także uwzględnił apelację kredytobiorców kwestionujących uwzględniony przez Sąd I instancji zarzut przedawnienia roszczenia. Sąd Apelacyjny na skutek apelacji Banku zmienił rozstrzygnięcie jedynie w zakresie daty odsetek ustawowych za opóźnienie.

Sprawa dotyczyła oceny umowy kredytu indeksowanego w CHF zawartej w 2008 roku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Jeśli chodzi o postępowanie przed Sądem I instancji to wyrokiem z dnia 24.09.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w sprawie II C 1899/20 (SSO Magdalena Antosiewicz) ustalił nieważność umowy kredytu  oraz zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorców (teoria dwóch kondykcji).  Powództwo oddalono w nieznacznej części (6%) ze względu na uznanie przez Sąd Okręgowy za zasadnego zarzutu przedawnienia roszczenia za okres wcześniejszy niż 10 lat przed złożeniem pozwu oraz wobec zakwestionowania kosztów uzyskania zaświadczenia jako świadczenia nienależnego. W tym stanie rzeczy Kancelaria złożyła apelację, którą uwzględniono niemal w całości – Sąd Apelacyjny podzielił jedynie ocenę Sądu Okręgowego, jakoby koszt wydania zaświadczenia w przedmiocie historii kredytu (150 zł) nie stanowił świadczenia nienależnego, natomiast roszczenie które uprzednio oddalono ze względu na rzekome przedawnienie roszczenia, zostało zasądzone przez Sąd Apelacyjny, który w tym zakresie zmienił wyrok Sądu I instancji. Apelację Banku uwzględniono w niewielkiej części tj. jedynie w zakresie daty odsetek ustawowych za opóźnienie. Sąd Apelacyjny zasądził je od dnia następnego po terminie rozprawy, na której Sąd Okręgowy pouczył powodów o skutkach nieważności umowy kredytu. Pozostaje jedynie ubolewać nad tego typu rozstrzygnięciem, które w istocie jest ono sprzeczne z prawem UE, bowiem wypacza funkcje i cele Dyrektywy 93/13.

Pozew złożono w lipcu 2020 roku. Wyrok Sądu Okręgowego zapadł po 14 miesiącach od dnia złożenia pozwu, natomiast wyrok Sądu Apelacyjnego zapadł po 24 miesiącach od dnia złożenia pozwu.

Sprawę prowadzili: r.pr. Miłosz Filip i r.pr. Konrad Korzybski

 

Możliwość komentowania Prawomocna nieważność umowy kredytu BOŚ S.A. w 24 miesiące! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!