Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Kraków zdobyty! W ciągu 11 miesięcy upada umowa dawnego Lukas Banku (obecnie Credit Agricole). Wyrok zasądzający jedno z najwyższych świadczeń na rzecz kredytobiorców – 1 197 979,37 zł!

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank  Polska SA w dniu 18 lipca 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt I C 2297/21, SSO Ewa Ługowska), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu dawnego Lukas Banku jest nieważna w całości oraz zasądził całe świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutów Pozwanego w zakresie zatrzymania oraz potrącenia. Powództwo oddalono jedynie co do części odsetek ustawowych za opóźnienie.  W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorców.

Co istotne, kwota zasądzonego na rzecz kredytobiorców świadczenia opiewała na niebagatelną sumę 1.197.979,37 zł, co sprawia, iż jest to jeden z wyroków zasądzających najwyższe w Polsce świadczenie na rzecz kredytobiorców.

Przedmiotowe orzeczenie ukazuje, iż sądy apelacji krakowskiej – mimo wcześniejszych rozbieżności – zaczynają podzielać wiodącą linię orzeczniczą w zakresie nieważności umów kredytów waloryzowanych do CHF.

Pozew wpłynął do Sądu w sierpniu 2021 roku, a zatem wyrok zapadł zaledwie w 11 miesięcy.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Kraków zdobyty! W ciągu 11 miesięcy upada umowa dawnego Lukas Banku (obecnie Credit Agricole). Wyrok zasądzający jedno z najwyższych świadczeń na rzecz kredytobiorców – 1 197 979,37 zł! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!