Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Santander Consumer Bank przegrywa w zaledwie 13 miesięcy! Zarzut wynagrodzenia za korzystanie z kapitału nieuwzględniony!

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank SA w dniu 8 lipca 2022 r. wydał  wyrok (sygn. akt II C 985/21, SSO Małgorzata Dubinowicz-Motyk), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości oraz zasądził całe świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu.

Powództwo oddalono jedynie co do części odsetek ustawowych za opóźnienie.  Odsetki ustawowe zasądzono od dnia wyrokowania, co nie jest prawidłowe. W związku z tym Kancelaria złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i planuje złożenie apelacji.

Co ciekawe w toku procesu pozwany podniósł zarzut potrącenia w zakresie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Zarzut nie został oczywiście uwzględniony, bowiem Sąd podzielił pogląd, iż roszczenie z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie kapitału pozostaje bezzasadne.

Pozew wpłynął do Sądu w czerwcu 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w 13 miesięcy.

Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski

wyrok santander lipiec

Możliwość komentowania Santander Consumer Bank przegrywa w zaledwie 13 miesięcy! Zarzut wynagrodzenia za korzystanie z kapitału nieuwzględniony! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!