Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Orzecznictwo warszawskich sądów okręgowych w sprawach frankowych – 94,59 % wyroków korzystnych dla kredytobiorców wydanych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga

Działania naszej Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu postępowań sądowych w sprawie roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, lecz również na analizie aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych oraz prowadzeniu statystyk.

I tak, z informacji Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 23.09.2021 r. w sprawach z powództwa kredytobiorców wydano 37 wyroków, w tym 35 wyroków uwzględniających powództwo w całości albo w części oraz jedynie 2 wyroki oddalające powództwo. Oznacza to, iż w badanym okresie wydano 94,59 % wyroków korzystnych dla kredytobiorców. Jednocześnie można odnotować, że w analizowanym okresie wydano jedynie 2 nakazy zapłaty.

Z drugiej strony, w przypadku tzw. Wydziału Frankowego – XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie zaledwie w okresie 4,5 miesiąca funkcjonowania wskazanego wydziału wydano aż 124 wyroki, o czym szczegółowo pisaliśmy na łamach BLOGA Kancelarii: https://radcowie-prawni.waw.pl/blog/orzecznictwo-wydzialu-frankowego-az-9677-orzeczen-korzystnych-dla-kredytobiorcow/

Niezależnie od poziomu sprawności poszczególnych sądów powszechnych, powyższe dobitnie ukazuje pozytywną tendencję orzeczniczą w sprawach dotyczących kredytów frankowych i rokuje pomyślnie na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia Sądu.

Już wkrótce na łamach BLOGA Kancelarii zaprezentujemy statystyki dotyczące orzecznictwa innych sądów okręgowych.

Orzeczenia SO Warszawa-Praga w sprawie kredytów denominowanych do CHF

Możliwość komentowania Orzecznictwo warszawskich sądów okręgowych w sprawach frankowych – 94,59 % wyroków korzystnych dla kredytobiorców wydanych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!