Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 96,77% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytów waloryzowanych do CHF, działania Kancelarii koncentrują się nie tylko na prowadzeniu postępowań sądowych, lecz również na analizie aktualnego orzecznictwa oraz prowadzeniu statystyk.  I tak, z informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że od momentu utworzenia tzw. Wydziału Frankowego (XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie) do dnia 19 sierpnia 2021 r. tj. w okresie 4,5 miesiąca zapadły 124 wyroki, w tym 120 wyroków uwzględniających powództwo w całości albo w części oraz jedynie 4 wyroki oddalające powództwo. Oznacza to, iż do chwili obecnej wydano aż 96,77 % orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.

Powyższe dobitnie ukazuje pozytywną tendencję orzeczniczą w sprawach dotyczących kredytów frankowych i rokuje pomyślnie na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia Sądu. Przy tym, co istotne XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie – w przeciwieństwie do niektórych innych Sądów – nie zaprzestał wydawania merytorycznych rozstrzygnięć w oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 . Czynności procesowe są podejmowane przez sędziów Wydziału Frankowego na bieżąco i mają za zadanie usprawnienie rozpoznawania tego typu spraw.

Sprawdź: Orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie kredytów frankowych

Możliwość komentowania Orzecznictwo Wydziału Frankowego – aż 96,77% orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!