Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie umowy frankowej paribas
Nasze wyroki

Umowa kredytu dawnego BGŻ nieważna! Kolejny wyrok miażdżący dla Banku BNP Paribas

Nie zatrzymujemy się i wciąż wygrywamy. Tym razem poległ Bank BNP Paribas S.A.

Sprawa dotyczyła oceny umowy kredytu denominowanego w CHF zawartej w 2008 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej (obecnie BNP Paribas S.A.). Wyrokiem z dnia 23.09.2021 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny w sprawie I C 778/20 (SSO Monika Brzozowska) zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorców (teoria dwóch kondykcji) i ustalił nieważność umowy kredytu, a więc podzielił istnienie interesu prawnego strony powodowej, a hipoteka będzie mogła być wykreślona bez odrębnego postępowania. Stronę przegrywającą obciążono całością kosztów procesu.

W sprawie podnoszono zarzut nieważności umowy wobec naruszenia granic swobody umów poprzez wykreowanie stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353[1] k.c.), a także iż charakter postanowień umowy dotyczących zasad ustalania kursów walut sprawia, że są one postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi). Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii, co doprowadziło do ustalenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenia zwrotu świadczenia nienależnego zgodnie z dominującą w doktrynie jak i orzecznictwie tzw. teorią dwóch kondykcji. Wyrok zapadł w rok i miesiąc od dnia złożenia pozwu.

Sprawę prowadzą: r.pr. Marcin Wojciński i r.pr. Maciej Dujka

 

Możliwość komentowania Umowa kredytu dawnego BGŻ nieważna! Kolejny wyrok miażdżący dla Banku BNP Paribas została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!