Kancelaria Radców Prawnych

kredyty frankowe wyrok getin noble
Nasze wyroki

Nie zatrzymujemy się!!! Kolejne postanowienie o zabezpieczeniu – Getin Noble Bank S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank S.A.  dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV  Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Błażejczyk, postanowieniem z dnia 18 marca 2021 r. sygn. akt XXV C 1214/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez:

  1. zawieszenie obowiązku dokonywania spłat wszelkich należności wynikających z umowy o kredyt hipoteczny,
  2. zakazanie pozwanemu złożenia powodom oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o kredyt hipoteczny,
  3. zakazanie pozwanemu przekazywania informacji o niespłacaniu rat przez powodów do Biura Informacji Kredytowej SA, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA oraz innych podobnych podmiotów.

Zwrócić należy uwagę, iż w przypadku Getin Noble Banku S.A. ze względu na ryzyko przyszłej niewypłacalności banku, wynikające z jego aktualnej sytuacji prawno-finansowej (Bank m.in. jest w trakcie realizacji uruchomionego w dniu 10 stycznia 2020 roku Planu Naprawy Grupy Getin Noble Banku S.A. , nie spełnianie minimalnego wymaganego poziomu połączonego bufora kapitałowego oraz nastąpiło naruszenie przez Bank poziomu łącznego współczynnika kapitałowego) zachodzi wyższa szansa na uzyskanie zabezpieczenie roszczenia. Odpowiednie wskazanie Sądowi wszystkich argumentów przemawiających za istnieniem interesu prawnego umożliwiło w  przypadku naszych Klientów uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia.

 

postanowienie-zanoinimizowane-18-03-2021

Sąd podzielił w całości argumentację strony powodowej !!!

Sprawę prowadzą: r.pr. Miłosz Filip oraz r.pr. Konrad Korzybski 

Brawo Sąd! Brawo Mecenasi!

Możliwość komentowania Nie zatrzymujemy się!!! Kolejne postanowienie o zabezpieczeniu – Getin Noble Bank S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!