Kancelaria Radców Prawnych

unieważnie wyroku getin noble
Nasze wyroki

Pięć kolejnych przegranych Getin Noble Bank S.A. w sprawach kredytów indeksowanych, w tym jedna prawomocna

Miło nam poinformować o kolejnych pięciu – korzystnych dla kredytobiorców – wyrokach przeciwko Getin Noble Bank S.A.:

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.03.2023 r. (XXVIII C 19117/21, SSO Iwona Lizakowska-Bytof) – we wskazanej sprawie Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji . Odsetki ustawowe zasądzono dopiero od dnia pouczenia na rozprawie o skutkach nieważności, co sprzeczne jest z Dyrektywą 93/13.

Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.03.2023 r. (XXVIII C 14093/21, SSO Iwona Lizakowska-Bytof) – we wskazanej sprawie Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji . Odsetki ustawowe zasądzono dopiero od dnia pouczenia na rozprawie o skutkach nieważności, co sprzeczne jest z Dyrektywą 93/13.

Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.03.2023 r. (XXVIII C 8888/21, SSO Paweł Krekora) – we wskazanej sprawie Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji . Odsetki ustawowe zasądzono po dniu wezwania do zapłaty i rozszerzeniu powództwa, a więc rozstrzygnięcie jest prawidłowe.

Sprawę prowadzi r.pr. Miłosz Filip

  1. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.03.2023 r. (V ACa 17/23, SSO del. Mariusz Metera) – we wskazanej sprawie Sąd oddalił w całości apelację banku.

Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.04.2023 r. (XXVIII C 7659/22, SSR del. Henryk Walczewski) – we wskazanej sprawie Sąd ustalił bezskuteczność umowy kredytu (nieważność ) oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji . Odsetki ustawowe zasądzono dopiero od dnia pouczenia na rozprawie o skutkach nieważności, co sprzeczne jest z Dyrektywą 93/13. Uwzględniono zarzut zatrzymania.

Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Pięć kolejnych przegranych Getin Noble Bank S.A. w sprawach kredytów indeksowanych, w tym jedna prawomocna została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!