Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Nasi Klienci nie muszą już spłacać kredytu!!!

W sprawie kredytobiorców przeciwko Millennium Bank S.A.  dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV  Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Błażejczyk, postanowieniem z dnia 8 marca 2021 r. sygn. akt XXV C 965/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia wskazanego pozwie poprzez:

  1. wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez stronę powodową, w wysokości i terminach określonych umową kredytu nr KH/4375/06/2007 z 13 września 2007 r. w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia roszczenia do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie,
  2. zakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu nr KH/4375/06/2007 z 13 września 2007 r. w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia roszczenia do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie,
  3. zakazanie pozwanemu umieszczenia w Biurze Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz innych podobnych podmiotów informacji o niedokonywaniu przez powodów spłat rat kredytu w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia roszczenia do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.

 

Sąd podzielił w całości argumentację strony powodowej!!!

Sprawę prowadzi r.pr Konrad Korzybski  – wspólnik Kancelarii Korzybski Wojciński Kozłowska

Brawo Sąd! Brawo Mecenas!

postanowienie sadu

 

Możliwość komentowania Nasi Klienci nie muszą już spłacać kredytu!!! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!