Kancelaria Radców Prawnych

bank millennium
Nasze wyroki

Zabezpieczenie przeciwko Bankowi Millennium S.A. Kolejni kredytobiorcy nie muszą spłacać rat kredytu na czas trwania procesu.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium S.A. dotyczącej roszczeń z umowy kredytu hipotecznego zawartej z Euro Bank S.A., Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid-Birska, postanowieniem z dnia 8 maja 2021 roku (sygn. akt XXVIII C 663/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez :

  1. wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu,
  2. zakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
  3. zakazanie pozwanemu przekazywania do Biura Informacji Kredytowej S.A. , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz innych podobnych podmiotów informacji o niedokonywaniu przez powoda spłat rat kredytu

Przy tym, co istotne Sąd zagroził pozwanemu nakazaniem zapłaty na rzecz powodów sumy pieniężnej w wysokości 10.000,00 złotych za każdy przypadek naruszenia zakazów z pkt. 2 i 3 powyżej.

W rozpoznawanej sprawie Sąd oceniał umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawartą z Euro Bank S.A.

W sprawie podnoszono m.in. zarzut nieważności umowy kredytu :
– wobec jej sprzeczności z ustawą tj. art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo bankowe wobec braku prawidłowego ustalenia zasad zmiany oprocentowania;
– wobec naruszenia granic swobody umów poprzez wykreowanie stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c.);
a także okoliczność, iż umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone (abuzywne) wskutek czego – po eliminacji z niej postanowień abuzywnych – umowa pozostaje nieważna, jako niemożliwa do wykonania.

W świetle podniesionej przez Kancelarię argumentacji Sąd uznał, iż uprawdopodobniono roszczenie, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

W ostatnim okresie do Kancelarii spływa lawina pozytywnych rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczeń. Odnotować należy, że ostatnimi czasy Kancelaria opracowała zupełnie nową, szeroką argumentację w tym zakresie, co pozwala na uzyskiwanie pozytywnych dla Klientów rozstrzygnięć.

zabezp_zanonimizowaneSprawę prowadzą: r.pr. Miłosz Filip oraz r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Zabezpieczenie przeciwko Bankowi Millennium S.A. Kolejni kredytobiorcy nie muszą spłacać rat kredytu na czas trwania procesu. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!