Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Ustalenie nieważności umowy kredytu dawnego Polbanku na kwotę 1.300.000 zł (obecnie Raiffeisen Bank International AG.).

Miło nam poinformować, że w kolejnej prowadzonej przez nas sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF (umowa dawnego Polbanku), Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) w dniu 18 lutego 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 2652/21), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorców uiszczone spłaty. Sąd zasądzając świadczenie nienależne zastosował tzw. teorię dwóch kondykcji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano wyłącznie kredytobiorców. Powództwo oddalono jedynie w zakresie części roszczenia odsetkowego (Sąd zasądził odsetki ustawowe od 14 dnia od dnia doręczenia odpisu pozwu).

Trzeba mieć na względzie, iż w rozpoznawanej sprawie udzielony kredyt opiewał na kwotę 1.300.000 PLN, co sprawia, iż korzyść kredytobiorców w związku z ustaleniem nieważności umowy jest znaczna (saldo kredytu opiewało na chwilę wyrokowania na kwotę ponad 450.000 CHF).

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

wyrok-raiffeisen

Możliwość komentowania Ustalenie nieważności umowy kredytu dawnego Polbanku na kwotę 1.300.000 zł (obecnie Raiffeisen Bank International AG.). została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!