Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Ustalenie nieważności umowy kredytu dawnego Banku BPH PBK S.A. zawartej jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej

Miło nam poinformować, że w kolejnej prowadzonej przez nas sprawie przeciwko PEKAO SA dotyczącej kredytu denominowanego w CHF (umowa BPH PBK S.A. z dnia 16.02.2004 roku), Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w osobie SSO Doroty Stokowskiej-Komorowskiej w dniu 14 lutego 2022 r. wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok (sygn. akt XXIV C 831/20), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy uiszczone spłaty. Sąd zasądzając świadczenie nienależne zastosował tzw. teorię dwóch kondykcji, tym niemniej uwzględnił zarzut przedawnienia roszczenia podniesiony przez Bank. W tym też zakresie zostanie złożona przez Kancelarię apelacja, bowiem wyrok pozostaje sprzeczny z najnowszym orzecznictwem SN i TSUE.

Co ciekawe, wyrok dotyczył umowy kredytu zawartej jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Banki niejednokrotnie podnoszą, jakoby ta okoliczność miała wyłączać możliwość wzruszenia umowy. Szeroka i trafna argumentacja Kancelarii pozwala nam uzyskiwać korzystne rozstrzygnięcia także co do umów zawartych jeszcze przed wejściem Polski do UE.

Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski

 

wyrok unieważnienia umowy w CHF

Możliwość komentowania Ustalenie nieważności umowy kredytu dawnego Banku BPH PBK S.A. zawartej jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!