Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Ustalenie nieważności umowy kredytu dawnego Banku BPH S.A. (obecnie PEKAO S.A.). Korzystny wyrok w 7 miesięcy!

Miło nam poinformować, że w kolejnej prowadzonej przez nas sprawie przeciwko PEKAO S.A.  dotyczącej kredytu denominowanego w CHF (umowa BPH S.A. z 2005 roku), Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SSR del. Piotr Grenda w dniu 21 lutego 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 8922/21), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy (który dokonywał faktycznej spłaty kredytu) uiszczone spłaty. Sąd zasądzając świadczenie nienależne zastosował tzw. teorię dwóch kondykcji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano wyłącznie kredytobiorców. Powództwo oddalono jedynie w zakresie części roszczenia odsetkowego (Sąd zasądził odsetki ustawowe od 14 dnia od dnia doręczenia odpisu pozwu).

Pozew złożono w lipcu 2021 roku, a zatem wyrok wydano w ekspresowym tempie zaledwie 7 miesięcy.

W postępowaniu uczestniczyło dwóch kredytobiorców, mimo iż kredyt spłacany był faktycznie jedynie przez jednego z nich. W tym zakresie należy pamiętać, że w przypadku żądania ustalenia nieważności umowy kredytu wymagany jest udział wszystkich kredytobiorców w procesie, o czym pisaliśmy już na łamach BLOGA Kancelarii: tutaj.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski i r.pr. Miłosz Filip

Możliwość komentowania Ustalenie nieważności umowy kredytu dawnego Banku BPH S.A. (obecnie PEKAO S.A.). Korzystny wyrok w 7 miesięcy! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!