Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

mBank S.A. przegrywa nie tylko w sądach warszawskich! Korzystny wyrok w 13 miesięcy

Miło nam poinformować, że w kolejnej prowadzonej przez nas sprawie przeciwko mBank S.A. dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF (umowa z 2009 roku), Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w osobie SSO Aleksandry Bartosiak w dniu 14 lutego 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt I C 95/21), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorców solidarnie wszystkie uiszczone spłaty oraz koszty procesu, w tym zastępstwa procesowego. Sąd zasądzając całość świadczenia nienależnego zastosował tzw. teorię dwóch kondykcji. W sprawie odbyły się dwie rozprawy, na których przesłuchano wyłącznie kredytobiorców. Wniosek dowodowy banku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (m.in. celem wyliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału) został oddalony. Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności wynikającego z wystosowanego przedprocesowego wezwania do zapłaty.

Co ciekawe, pozew wpłynął do Sądu w dniu 14 stycznia 2021 r., co oznacza, że wyrok wydano w zaledwie 13 miesięcy.

Sprawę prowadzą r.pr. Miłosz Filip i r.pr. Konrad Korzybski.

Możliwość komentowania mBank S.A. przegrywa nie tylko w sądach warszawskich! Korzystny wyrok w 13 miesięcy została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!