Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Upada umowa Pekao S.A. (dawny Bank BPH). Kredyt spłacony w całości!

Miło nam poinformować o kolejnej wygranej w prowadzonej przez Kancelarię sprawie przeciwko Pekao S.A.

Sprawa dotyczyła oceny umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w 2005 roku z Bankiem BPH (obecnie Pekao S.A.), który został spłacony w całości. Wyrokiem z dnia 21.09.2021 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w sprawie III C 1383/20 (SSO Rafał Jasiński) zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorców (teoria dwóch kondykcji). Stronę przegrywającą obciążono całością kosztów procesu.

W sprawie podnoszono zarzut nieważności umowy wobec naruszenia granic swobody umów poprzez wykreowanie stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353[1] k.c.), a także iż charakter postanowień umowy dotyczących zasad ustalania kursów walut sprawia, że są one postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi). Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii, co doprowadziło do stwierdzenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenia zwrotu świadczenia nienależnego zgodnie z dominującą w doktrynie jak i orzecznictwie tzw. teorią dwóch kondykcji. Wyrok zapadł w niespełna rok od dnia złożenia pozwu.

Sprawę prowadzą: r.pr. Marcin Wojciński i r.pr. Maciej Dujka

kredyt frankowy wyrok pko

Możliwość komentowania Upada umowa Pekao S.A. (dawny Bank BPH). Kredyt spłacony w całości! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!