Kancelaria Radców Prawnych

ge money bank
Nasze wyroki

Umowa GE Money Bank S.A. uznana za nieważną w 10 miesięcy!

Miło nam przekazać informację o fakcie wydania przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny wyroku z dnia 19 grudnia 2022 r. (sygn. akt III C 861/22, SSR del. Agnieszka Perehubka), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank SA (obecnie Bank BPH SA) jest nieważna w całości, a nadto zasądził od banku na rzecz naszych Klientów całe dochodzone świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorców. Powództwo oddalone jedynie częściowo w zakresie roszczenia odsetkowego. Pozew złożono w lutym 2022 roku, a zatem wyrok zapadł w niecałe 10 miesięcy.

Obecnie sądy powszechne – pomimo specyficznej konstrukcji umowy GE Money Bank (budowy klauzuli indeksacyjnej w sposób odwołujący się do kursu średniego NBP z modyfikacją o marzę banku) – coraz częściej dochodzą do przekonania, że także ten specyficzny rodzaj umów pozostaje wadliwy, czego konsekwencją jest konieczność stwierdzenia nieważności umowy. 

Szerzej o przyczynach nieważności umów GE Money Banku pisaliśmy już w następujących artykułach: 

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Umowa GE Money Bank S.A. uznana za nieważną w 10 miesięcy! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!