Kancelaria Radców Prawnych

bre bank
Nasze wyroki

W przypadku kredytów w całości spłaconych można dochodzić roszczeń. Umowa o kredyt hipoteczny „MULTIPLAN” (BRE Bank SA) uznana przesłankowo za nieważną.

Świadczenie zasądzone wedle teorii dwóch konykcji.

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie przeciwko mBank S.A. w dniu 22 grudnia 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 12679/21, SSO Tomasz Niewiadomski), zgodnie z treścią którego zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu.

Sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu, mając na względzie, że kredyt został w całości spłacony, a umowa kredytu nie była już wykonywana – jest to zatem kolejne potwierdzenie, iż sam fakt dokonania całkowitej spłaty kredytu nie zamyka drogi do chodzenia roszczeń. Przesłankowe ustalenie nieważności umowy kredytu oznacza, iż Sąd nie orzeka o nieważności w sentencji wyroku. W takim przypadku Sąd zasądza zwrot świadczenia nienależnego, uznawszy że umowa jest nieważna.

Powództwo oddalono jedynie co do części roszczenia odsetkowego. Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia następnego po dniu wydania wyroku, biorąc pod uwagę, iż na rozprawie na której wydano wyrok Sąd pouczył powodów o skutkach nieważności umowy kredytu oraz odebrał od nich oświadczenie, iż chcą skorzystać z ochrony konsumenckiej.

Sprawa dotyczyła umowy o kredyt hipoteczny „MULTIPLAN” indeksowany do CHF z 2006 roku (BRE Bank SA). W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorców.

Pozew złożono we wrześniu 2021 roku, a zatem Sąd wydał wyrok po 15 miesiącach.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

sygnatura
Możliwość komentowania W przypadku kredytów w całości spłaconych można dochodzić roszczeń. Umowa o kredyt hipoteczny „MULTIPLAN” (BRE Bank SA) uznana przesłankowo za nieważną. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!