Kancelaria Radców Prawnych

ekspresowy wyrok raiffeisen
Nasze wyroki

Raiffeisen przegrywa prawomocnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Sąd Apelacyjny uwzględnia zarzut zatrzymania

Prawomocne ustalanie nieważności umów kredytów indeksowanych do CHF dawnego Polbanku stało się zasadą przed sądami powszechnymi w całej Polsce. Tak też było w sprawie prowadzonej przez Kancelarię przeciwko Raiffeisen Bank International AG dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 01.08.2023 r. (I ACa 682/22, SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSA Anna Strączyńska, SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska) oddalił niemal w całości apelację Banku oraz potwierdził, iż umowa kredytu pozostawała w całości nieważna. Apelację uwzględniono jedynie w zakresie zarzutu zatrzymania i wobec tego dokonano korekty w zakresie odsetek ustawowych. Sąd Apelacyjny uznał, że odsetki są należne od dnia wydania wyroku Sądu I instancji do dnia zgłoszenia zarzutu zatrzymania.

Jeśli chodzi o postępowanie przed Sądem I instancji wskazać należy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) w dniu 18 lutego 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 2652/21), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorców uiszczone spłaty. Sąd zasądzając świadczenie nienależne zastosował tzw. teorię dwóch kondykcji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano wyłącznie kredytobiorców. Powództwo oddalono jedynie w zakresie części roszczenia odsetkowego (Sąd zasądził odsetki ustawowe od 14 dnia od dnia doręczenia odpisu pozwu).

Apelację od w/w wyroku złożył bank zaskarżając wyrok w części uwzgledniającej powództwo. Na etapie postępowania apelacyjnego bank zgłosił zarzut zatrzymania.

Tym niemniej, apelacja banku okazała się niemal w całości bezzasadna. Sąd Apelacyjny uznał, iż umowy nie można uznać za ważną wobec braku możliwości utrzymania w mocy stosunku prawnego na skutek eliminacji klauzul abuzywnych (abuzywność klauzuli indeksacyjnej). Apelację uwzględniono w zakresie zarzutu zatrzymania i wobec tego dokonano korekty w zakresie odsetek ustawowych. Sąd Apelacyjny uznał przy tym, że odsetki ustawowe są należne od dnia wyroku Sądu I instancji do dnia zgłoszenia zarzutu zatrzymania.

Pozew wpłynął do Sądu w kwietniu 2020 r., a więc prawomocny wyrok uzyskano w 3 lata i 4 miesiące.

Sprawę prowadził w obu instancjach: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Raiffeisen przegrywa prawomocnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Sąd Apelacyjny uwzględnia zarzut zatrzymania została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!