Kancelaria Radców Prawnych

mbank-uniewaznienie-umowy-kredytu
Nasze wyroki

Przegrana mBanku S.A. w dwóch kolejnych sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do CHF. Sądy nie mają wątpliwości co do nieważności umów

Miło nam poinformować o kolejnych wyrokach uzyskanych w ostatnim czasie przez Kancelarię, wydanych w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do CHF zawartych z BRE Bankiem SA (obecnie mBank SA):

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny z dnia 26.01.2023 r. (XXVIII C 19571/21, SSR del. Tomasz Leszczyński)

We wskazanym orzeczeniu ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF z 2007 roku oraz zasądzono świadczenie nienależne zgodnie z teoria dwóch kondykcji. Bank obciążono całością kosztów procesu. Odsetki zasądzono pod doręczeniu odpisu pozwu.

Pozew wpłynął do sądu w grudniu 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w 13 miesięcy.

Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny z dnia 30.01.2023 r. (XXVIII C 13638/22, SSO Bartłomiej Biegański):

We wskazanym orzeczeniu ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF z 2006 roku oraz zasądzono świadczenie nienależne zgodnie z teoria dwóch kondykcji. Bank obciążono całością kosztów procesu (przyznano podwójne koszty zastępstwa procesowego). Odsetki zasądzono od dnia pouczenia przez sąd o skutkach nieważności umowy kredytu (Sąd uznał, że pouczenie strony powodowej na rozprawie o skutkach nieważności umowy i odebranie oświadczenia o zgodzie na ustalenie nieważności umowy sprawia, iż brak jest podstaw do zasądzenia odsetek ustawowych za okres wcześniejszy – takie stanowisko Sądu jest niestety sprzeczne z funkcjami i celami Dyrektywy 93/13).

Pozew wpłynął do sądu w lipcu 2022 roku, a zatem wyrok zapadł w 6 miesięcy. Sprawę prowadzi r.pr. Miłosz Filip.

wyrok uniewaznienie kredytu mbank
mbank uniewaznienie umowy kredytu wyrok
Możliwość komentowania Przegrana mBanku S.A. w dwóch kolejnych sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do CHF. Sądy nie mają wątpliwości co do nieważności umów została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!