Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie kredytu
Nasze wyroki

Prawomocny wyrok p-ko Bankowi Millennium S.A. w 24 miesiące ! Kredytobiorca znowu górą!

Miło nam poinformować, iż w prowadzonej przez Kancelarię sprawie dotyczącej roszczeń z umowy kredytu indeksowanego do CHF przeciwko Bankowi Millennium S.A. w dniu 27.04.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie V ACa 752/21 (SSA Ewa Kaniok) wydał wyrok, w którym oddalił w całości apelację pozwanego banku.

Jeśli chodzi o postępowanie pierwszoinstancyjne, to wyrokiem z dnia 26.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w sprawie II C 961/20 (SSO Barbara Pyz-Kędzierska) ustalił, że umowa kredytu jest nieważna oraz zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorcy (teoria dwóch kondykcji). Stronę przegrywającą obciążono całością kosztów procesu. W sprawie podnoszono zarzut nieważności umowy wobec naruszenia granic swobody umów poprzez wykreowanie stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353[1] k.c.), a także iż charakter postanowień umowy dotyczących zasad ustalania kursów walut sprawia, że są one postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi). Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii, co doprowadziło do stwierdzenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenia zwrotu świadczenia nienależnego zgodnie z dominującą w doktrynie jak i orzecznictwie tzw. teorią dwóch kondykcji.

Apelację od w/w wyroku złożył Bank. Jeśli chodzi o apelację banku, Sąd Apelacyjny uznał, iż pozostawała ona w całości bezzasadna. Wedle Sądu Apelacyjnego umowa kredytu jest nieważna, a abuzywność klauzul indeksacyjnych i ich eliminacja (jako świadczeń głównych umowy) winna prowadzić do upadku umowy ze skutkiem wstecznym (ex tunc). Kosztami procesu za drugą instancję obciążono w całości bank.

Prawomocny wyrok został wydany w szybkim tempie tj. w 24 miesiące od dnia złożenia pozwu. Pozew został złożony w kwietniu 2020 roku. Pierwsza i jedyna rozprawa przed Sądem Okręgowym odbyła się w dniu 20.07.2021 r. natomiast wyrok opublikowano dnia 26.07.2021 r. Termin rozprawy apelacyjnej wyznaczono na dzień 27.04.2022 r. Jak zatem widać, postępowanie toczyło się w szybkim tempie, co nie często zdarza się przy obecnej ilości spraw dotyczących kredytów waloryzowanych do CHF.

Sprawę prowadził: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Prawomocny wyrok p-ko Bankowi Millennium S.A. w 24 miesiące ! Kredytobiorca znowu górą! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!