Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Umowa kredytu indeksowanego BRE Bank SA (obecnie mBank SA) unieważniona w 6 miesięcy

Wydział frankowy nie uwzględnia zarzutu braku konsumenckiego charakteru umowy

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w dniu 26 kwietnia 2022 r. wyrok (sygn. akt XXVIII C 13728/21, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości a w konsekwencji tego zasądził od banku na rzecz naszych Klientów dochodzone świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorców. Powództwo oddalone jedynie częściowo w zakresie roszczenia odsetkowego (zasądzając odsetki od 15-go dnia od dnia doręczenia odpisu pozwu).

Co ciekawe, w sprawie mBank S.A. kwestionował status konsumencki kredytobiorców podnosząc, iż kredyt miał służyć modernizacji nieruchomości, w której była zarejestrowana działalność gospodarcza. Mimo tego, Sąd podzielił argumentację Kancelarii i uznał, iż sam fakt rejestracji działalności gospodarczej w kredytowanej nieruchomości, nie może przemawiać za niekonsumenckim charakterem umowy kredytu – skoro kredyt przeznaczono na zaspokajanie potrzeb bytowych. Sama rejestracja działalności gospodarczej w kredytowanej nieruchomości nie miała znaczenia, skoro taką działalność kredytobiorca wykonywał poza miejscem zamieszkania w wynajmowanym w tym celu lokalu.

Pozew złożono w październiku 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w ekspresowym tempie 6 miesięcy.

Powyższe ukazuje dobitnie, iż umowy kredytów indeksowanych mBanku SA (dawny BRE Bank SA) są powszechnie kwestionowane w orzecznictwie sądów powszechnych, ze względu na wadliwy mechanizm indeksacji.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

Możliwość komentowania Umowa kredytu indeksowanego BRE Bank SA (obecnie mBank SA) unieważniona w 6 miesięcy została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!