Kancelaria Radców Prawnych

kredyty frankowe wyroki santander
Nasze wyroki

Postanowienie SO w Siedlcach o zabezpieczeniu – Santander Consumer Bank S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bank S.A.  dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Troć, postanowieniem z dnia 24 marca 2021 r. sygn. akt I C 205/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu w wysokościach i terminach określonych umową kredytu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy o kredyt hipoteczny z 2005 roku, zawartej z PTF Bank S.A. (którego następcą prawnym jest Santander Consumer Bank). Kredyt jest kredytem indeksowanym do CHF, bowiem kwota kredytu została wyrażona w umowie w PLN a następnie przeliczona na CHF. Kredyt został wypłacony i był spłacany w polskich złotych, przez co kwota kredytu musiała być zwrotnie przeliczana z CHF na PLN po kursie dowolnie ustalanym przez bank.

W tych okolicznościach, Sąd Okręgowy w Siedlcach podzielił argumentację Kancelarii, uznając za uprawdopodobnione, iż umowa kredytu jest nieważna w całości.

postanowienie-zabezpieczenieSprawę prowadzą: r.pr. Marcin Wojciński oraz r.pr. Maciej Dujka

Możliwość komentowania Postanowienie SO w Siedlcach o zabezpieczeniu – Santander Consumer Bank S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!