Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Postanowienie o zabezpieczeniu – ponownie Getin Bank S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Getin Bank S.A. dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Wiśniewska – Wiecha, postanowieniem z dnia 16 marca 2021 r. sygn. akt I C 3324/20 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu oraz zakazanie pozwanemu bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu i przekazywania do Biura Informacji Kredytowej SA oraz Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor SA informacji o niedokonywaniu przez powodów spłat do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy o kredyt hipoteczny z 2007 roku, zawartej z Getin Bank S.A. Kredyt jest kredytem indeksowanym do CHF, bowiem kwota kredytu została wyrażona w umowie w PLN a następnie przeliczona na CHF. Kredyt został wypłacony i był spłacany w polskich złotych, przez co kwota kredytu musiała być zwrotnie przeliczana z CHF na PLN po kursie dowolnie ustalanym przez bank.

W tych okolicznościach, po raz kolejny Sąd Okręgowy podzielił argumentację Kancelarii, uznając za uprawdopodobnione, iż umowa kredytu jest nieważna w całości.

Postanowienie_zabezpieczenie_16.03.2021_r._-anonim-1W ostatnim okresie do Kancelarii spływa lawina pozytywnych rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczeń. Odnotować należy, że ostatnimi czasy Kancelaria opracowała zupełnie nową argumentację w tym zakresie, przez co jest ona obecnie prawdopodobnie jedną z najbardziej nowatorskich w sprawach frankowych.

Sprawę prowadzą: r.pr. Maciej Dujka oraz r.pr. Marcin Wojciński.

Możliwość komentowania Postanowienie o zabezpieczeniu – ponownie Getin Bank S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!